totop

پروژه های R

 • خریدن 100000 تومان

  پروژه یادگیری ماشین ارزیابی خسارت ساختمان

 • خریدن 110000 تومان
  نرم افزارr همیارپروژه

  دانلود حل تمرین برای شبکه و گراف نرم افزار R

 • خریدن 120000 تومان
  نرم افزارr همیارپروژه

  بررسی رفتار مشتری براساس مدل RFM در نرم افزار R

 • خریدن 150000 تومان
  نرم افزارr همیارپروژه

  دانلود پروژه برسی داده های روزانه بیمار و تاثیر آب وهوا روی آن با نرم افزار R

 • خریدن 50000 تومان

  پروژه آماده برنامه نویسی R

 • خریدن 40000 تومان

  پروژه آماده تعیین ریسک اعتباری با نرم افزار R

 • خریدن 40000 تومان

  پروژه آماده با نرم افزار R

 • خریدن 50000 تومان

  پروژه آماده نرم افزار R

حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی انجام پروژه های برنامه نویسی محفوظ است.