totop

پروژه های رپیدماینر (Rapid Miner)

 • خریدن 140000 تومان
  رپید ماینر همیارپروژه

  دانلود پروژه داده کاوی با نرم افزار رپیدماینر

 • خریدن 60000 تومان

  پروژه آماده رپیدماینر

 • خریدن 70000 تومان
  پروژه رپیدماینر

  پروژه آماده داده کاوی با نرم افزار رپیدماینر (Rapid Miner)

 • خریدن 80000 تومان
  پروژه رپیدماینر

  پروژه داده کاوی با نرم افزار رپیدماینر (Rapid Miner)

 • خریدن 60000 تومان
  پروژه داده کاوی

  پروژه داده کاوی در رپیدماینر (Rapid Miner)

 • خریدن 99000 تومان
  انجام پروژه داده کاوی با رپیدماینر

  پروژه آماده داده کاوی با نرم افزار رپیدماینر (Rapid Miner)

حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی انجام پروژه های برنامه نویسی محفوظ است.