با ما تماس بگیرید
ساعت : 8 الی 23
09117983709 - 09330859275
(مشاوره و سفارش پروژه)
totop

آموزش ویژگی های کامسولپنج‌شنبه 18, فوریه 2021

انجام کامسول

آموزش ویژگی های کامسول

در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه نرم افزار کامسول ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار کامسول را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.

ویژگی های کامسول

شبیه سازی کامپیوتری به یک بخش مهم علم و تحلیل دیجیتالی مهندسی قطعات تبدیل شده است.

و این ب هخصوص زمان بهبود یک محصول جدید یا بهین هسازی طراحی کارآمد میباشد.

امروزه طیف گستردهای از گزین هها برای شبی هسازی در دسترس میباشد.

محققان از همهچیز، از زبانهای برنام هنویسی پایه تا پکی جهای سطح بالا که از رو شهای پیشرفته استفاده م یکنند.

برای کار خود بهره م یبرند. هر کدام از این رو شها، ویژگ ی های منحصر به فرد خودشان را دارند.

هم هی آنها در یک نقطه مشترکند: آیا شما م یتوانید به نتایج آنها اعتماد کنید ؟

وقتی شما به این موضوع فکر میکنید که چه چیزی یک نرمافزار را قابل اعتماد میکند، به یاد آوردن این هدفمفید میباشد:

شما یک مدل میخواهید که بهدقت آنچه که در دنیای واقعی اتفاق میافتد را نشان دهد. یک محیطشبی هسازی کامپیوتری.

انتقال قوانین فیزیکی دنیای واقعی به شکل مجازی آنها م یباشد. این مطلب که چه مقدارساد هسازی صورت گرفته میتواند دقت نتایج مدل را تعیین نماید.

اید هال این است که تمام فیزیکهایی که در مد ل شما مؤثرند اضافه گردند. اینجاست که اهمیت کامسول (COMSOL)مشخص می شود.

کامسول یک پلتفرم انعطافپذیر است که اجازه می‌دهد حتی کاربران تاز هکار تمام جنبههای فیزیکی مرتبط با طراحیشان را مدل نمایند.

کاربران متخص صتر میتوانند عمیقتر شوند و از دانش خود برای توسع هی راهحلهای ویژه که برای شرایط منحص رب هفرد آنها قابل استفاده است، بهره ببرند.

با این محیط مد لسازی که دربردارند هی همه چیز است، کامسول به شما این اطمینان را م یدهد که مد لتان را به دقت دنیای واقعی بسازید.

ویژگیهای معینی از کامسول(COMSOL) موقع استفاده از آن مشخص و هویدا میگردد.

قابلیت سازش برای اضافه کردن فیزی کهای مختلف در میان این ویژگ یها برجسته م یباشد.

در کامسول این مسأله لحاظ شده که هر شبی هسازی در پکیج ا ضافه گردد.

این قایلبت را داشته باشد که با دیگر شبی هساز یها ترکیب گردد. این ویژگی ملزم شده، باعث میشود که مدل واقعاً آنچه را که در دنیای واقعی اتفاق میافتد انعکاس دهد.

برای مثال در طبیعت ،الکتریسیته همیشه با اثر گرمایی  همراه است:

هر دو مورد کاملاً م یتوانند با هم ب هکار گرفته شوند و با هم در نر مافزار سازگارند.

تأکید ب ه سازگاری مد لهای چندفیزیکه، پایداری را به توجه به اینکه اگر شما ماژو لها  و محصولات را توسعه دهید ضمانت میکند.

و شما هی چگاه در مورد ایجاد یک مدل منفصل شده نگرانی نخواهید داشت.

یک ویژگی قابل توجه دیگر پلتفرم کامسول تطاب قپذیر ی آن است.

اگر مدل شما نیاز به تغییر داشته باشد نر مافزار این کار را انجام میدهد.

اگر شما دیدید که نیاز به اضافه کردن یک اثر فیزیکی دیگر دارید، شما لازم است که تنهاآن را اضافه نمایید.

اگر یکی از ورودیهای شما نیاز به یک فرمول دارد، شما میتوانید آن را اضافه گردانید .

استفاده از ابزارهایی مثل هندس هی پارامتری شده،

مش تعاملی و توالیهای حلگر ویژه، به شما این امکان را می دهد که به سادگی با جزومدهای نیازهایتان منطبق شوید.

در اینجا آشنایی با نرم افزار کامسول  بخش پنجم به اتمام رسیده است و در آموزش های بعدی به مباحث دیگر آموزش کامسول می پردازیم. همچنین از شما مخاطبین عزیز سایت همیارپروژه دعوت می کنم که برای انجام پروژه کامسول خود آموزش های ما را دنبال نمایید.

نویسنده : زهرا رستمی

جهت سفارش پروژه به لینک زیر مراجعه نمایید :
همچنین می توانید برای ارتباط سریعتر با شماره و آیدی تلگرام زیر تماس حاصل کنید :
۰۹۱۲۹۵۴۰۱۲۲ – آیدی تلگرام : @fnalk

از طریق کلیک برروی آیکن های زیر میتوانید پروژه خود را در تلگرام و یا واتساپ برای ما ارسال کنید:

ثبت سفارش در واتس آپ ثبت سفارش در تلگرام


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی پروژه های متلب و پایتون محفوظ است.