" > آشنایی با متلب ( نکات کاربردی-4) | همیار پروژه | آموزش متلب نکات کاربردی
با ما تماس بگیرید
ساعت : 8 الی 23
09117983709 - 09330859275
(مشاوره و سفارش پروژه)
totop

آشنایی با متلب ( نکات کاربردی-۴)یکشنبه 14, ژوئن 2020

آموزش متلب در همیارپروژه

آشنایی با محیط Matlab

در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.

آموزش متلب در همیارپروژه

عملگر مقایسه ای در متلب

دستور break :

به جهت قطع نمودن برناهمه ناشی از حلقه for از دستور break استفاده می شود.

نوشتن تابع (function) در متلب:

 • یک m فایل به صورت مقابل ایجاد می شود.

 • Afun اسم تابع می باشد و y برگشتی تابع می باشد.
 • Afun اسم تابع می باشد و y برگشتی تابع می باشد و a و b ورودی های تابع هستند.
 • بعد از نوشتن m فایل, آن را با نام ( در اینجا afun ) ذخیره می کنیم.
 • سپس می توانیم در پنجره command تابع را اجرا نماییم . به عنوان مثال اگر بنویسیم afun(3,4) , 3 به جای حرف a و ۴ به جای حرف b قرار خواهد گرفت. تابع اجرا می شود و مقدار y به دست آمده را نمایش می دهد.

در مثال زیر , تابع مقدار قدر مطلق عدد ورودی x را محاسبه می نماید و در متغیر y بر می گرداند.

نکات:

 • نام تابع باید هم نام با m-file باشد.
 • می توانیم در یک m-file چندین تابع را بنویسیم
 • متغیرهای موجود در یک تابع محلی هستند و توسط توابع دیگر قابل دسترسی نمی باشند.

توابع کتابخانه ای:

 • توابع مثلثی: sin , cos , tan , cot , asin , acos , atan
 • Exp (نمایی) – log (لگاریتم طبیعی) – log10 (لگاریتم در مبنای ۱۰ ) – factorial ( محاسبه فاکتوریل) – floor (جز صحیح)- fix (قسمت صحیح) – ceil (سقف)- sqrt (جذر) – abs ( قدرمطلق)
 • Inv (وارون ماتریس)- eye (ایجاد ماتریس واحد) – zeros (ایجاد ماتریس حاوی صفر مطلق) – ones (ماتریس با عناصر فقط یک)

تابعی برای تبدیل مختصات دکارتی به قطبی:

برای اجرای این تابع پس از ذخیره کردن mfile , در پنجره command به صورت زیر باید بنویسیم:

تابعی برای تبدیل مختصات قطبی به دکارتی:

برای اجرا در پنجره command دستور زیر را می نویسیم:

قضیه انتقال توان ماکزیمم

مثال: مطلوب است ماکزیمم توان رسیده به مقاومت بار در مدار شکل زیر را محاسبه نمایید:

مثال: برنامه ای را بنویسید که نمرات دانشجویان را بگیرید. اگر بالاتر از ۹۵ بود نمره A و اگر بین ۸۵-۹۵ بود نمره B و در غیر اینصورت نمره C داده شود.

دنباله فیبوناچی(fibbonacci) :

به صورت زیر می توانیم برنامه را در پنجره command اجرا نماییم.

دستور fprintf :

برای چاپ خروجی از این دستور می توانیم استفاده نماییم.

مثال:

برنامه ای بنویسید که ضرایب را از یک معادله درجه ۲ به شکل Ax2+Bx+C دریافت نماید و با نمایش توضیحات مناسب ریشه های آن را به دست بیاورید.

اجرا در پنجره command  به صورت زیر خواهد بود:

ترکیب نمودن ماتریس ها و ساخت آرایه های سلولی

به مثال زیر توجه نمایید:

معکوس نمودن محور ها:

به مثال زیر دقت نمایید:

برنامه فاکتوریل:

رسم تابع همراه با مجانب هایش:

توجه نمایید که نرم افزار متلب نمی تواند مجانب رسم کند اما برای رسم نمودن مجانب راهی پیشنهاد می کنیم و با مثال زیر به بررسی آن می پردازیم:

 

مثال: تابعی را که جانب مایل دارد بررسی نمایید

رسم نمودن تابع دو متغیره

مثال:

مثال: رسم f(x,y)=x-1+y2 بر روی ناحیه مدور

دقت نمایید که در این مثال از مختصات قطبی استفاده نموده ایم.

نمایش داده ها به صورت سیال:

نمودار رسم میدان: quiver

فرض نمایید می خواهیم میدان اطراف یک دو قطبی را رسم نماییم.

مثال:

برای یک تک قطبی الکتریکی با بار منفی همین روند را تکرار نمایید.

رسم گسسته:

رسم گسسته فوریه

مثال: جمع دو تابع a  و b :

در اینجا آشنایی با محیط متلب بخش پنجاه و یکم به پایان رسیده است و در آموزش های بعدی به مباحث دیگر آموزش متلب می پردازیم. همچنین از شما مخاطبین عزیز سایت همیارپروژه دعوت می کنم که برای انجام پروژه متلب خود آموزش های ما را دنبال نمایید.

 

نویسنده: زهرا رستمی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی پروژه های متلب و پایتون محفوظ است.