totop

پروژه پایتون

 • خریدن 100000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده کار با آرایه ها در numpy در پایتون

 • خریدن 35000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  پروژه آماده دسته بندی اعداد دستنوشته فارسی با شبکه عصبی در پایتون

 • خریدن 35000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده پیاده سازی ماشین بردار پشتیبان در پایتون

 • خریدن 35000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده نمایش تاریخ شمسی در پایتون

 • خریدن 35000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده دریافت وام در پایتون

 • خریدن 35000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده نمایش تاریخ تولد در پایتون

 • خریدن 35000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  پروژه آماده اعداد بزرگ تر از ۲۰ و کوچکتر از ۱۰ در پایتون

 • خریدن 35000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده نمایش تاریخ شمسی در پایتون

 • خریدن 35000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده نمایش ساعت در پایتون

 • خریدن 35000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده اعداد رندوم زیر ۱۵ در پایتون

 • خریدن 35000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده ماشین حساب در پایتون

 • خریدن 35000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده نمایش کد پستی معتبر در پایتون

 • خریدن 35000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده نمایش بخش پذیری اعداد در پایتون

 • خریدن 35000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  پروژه آماده تعیین بزرگترین و کوچکترین و میانگین اعدد در پایتون

 • خریدن 35000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده نمایش تاریخ در فرمت خاص در پایتون

 • خریدن 99000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  پروژه داده کاوی خانه ای اجاره ای برای اقامت کوتاه مدت در پایتون

 • خریدن 99000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  پروژه آماده داده کاوی نتایج فوتبال از سال ۱۸۷۲ تا ۲۰۱۷ در پایتون

 • خریدن 99000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  طراحی الگوریتم انطباق عدد ده رقمی با الگوریتم کد ملی در پایتون

 • خریدن 99000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده داده کاوی مشتریان دیجی کالا در پایتون

 • خریدن 90000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده دیتاماینینگ در پایتون

حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی انجام پروژه های برنامه نویسی محفوظ است.