totop

مهندسی نرم افزار

 • خریدن 120000 تومان
  دانلود پروژه آماده پایتون

  پروژه آماده یادگیری عمیق با دیتای مامو گرافی در پایتون

 • خریدن 100000 تومان
  پروژه آماده سی پلاس پلاس

  پروژه آماده زمانبندی وظیفه ها در رایانش ابری در سی پلاس پلاس

 • خریدن 100000 تومان
  پروژه آماده سی پلاس پلاس

  پروژه آماده نقشه برداری مسیر در سی پلاس پلاس

 • خریدن 80000 تومان
  پروژه کمک درسی

  دانلود تحقیق آماده در رابطه با بیگ دیتا

 • خریدن 35000 تومان
  پروژه کمک درسی

  دانلود تحقیق آماده مهندسی نیازمندی های هدف گرا

 • خریدن 120000 تومان
  دانلود پروژه آماده پایتون

  دانلود تمرین آماده رایانش با پایتون

 • خریدن 90000 تومان
  دانلود پروژه آماده پایتون

  تمرین آماده درس امینت شبکه در پایتون

 • خریدن 120000 تومان
  دانلود پروژه آماده پایتون

  پروژه آماده انجام فعالیت های پیش پردازش در پایتون

 • خریدن 120000 تومان
  دانلود پروژه آماده پایتون

  پروژه آماده حل مسئله با استفاده از گراف پایتون

 • خریدن 100000 تومان
  دانلود پروژه آماده پایتون

  پروژه آماده مقایسه ۳ معماری لایه مختلف با استفاده از یادگیری عمیق

 • خریدن 100000 تومان
  دانلود پروژه آماده پایتون

  دانلود پروژه مدلسازی زبان برای حدس کلمه بعدی در پایتون

 • خریدن 100000 تومان
  دانلود پروژه آماده پایتون

  دانلود بازی حدس کلمه با واسط گرافیکی tkinter در پایتون

 • خریدن 100000 تومان
  پروژه آماده سی پلاس پلاس

  ساخت کلمه مرتب از کلمات به هم ریخته در سی پلاس پلاس

 • خریدن 100000 تومان
  پروژه آماده یادگیری ماشین در پایتون

  دانلود پروژه آماده ماشین لرنینگ

 • خریدن 120000 تومان
  دانلود پروژه آماده پایتون

  پروژه آماده پیاده سازی سه ابزار امنیتی در پایتون

 • خریدن 120000 تومان
  دانلود پروژه آماده پایتون

  ۱۰ تمرین آماده مکتب خانه در پایتون

 • خریدن 100000 تومان
  دانلود پروژه آماده پایتون

  پروژه آماده درس شناسایی الگو در پایتون

 • خریدن 100000 تومان
  پروژه کمک درسی

  دانلود تمرین آماده تفاوت ‎ ipconfig -allو ۹ ipconfig‏

 • خریدن 100000 تومان
  دانلود پروژه آماده پایتون

  پروژه آماده رسم Histogeram برای mscn در پایتون

 • خریدن 100000 تومان
  دانلود پروژه آماده پایتون

  پروژه آماده پیش بینی هوای چند روز اینده در پایتون

حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی انجام پروژه های برنامه نویسی محفوظ است.