totop
 • آموزش اتوکد

  آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت چهاردهم

  آموزش نرم افزار اتو کد Auto CAD - قسمت چهاردهم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر به طراحی در نرم افزار اتوکد می پردازیم و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. اتوکد (Auto CAD ): طراحی در این قسمت به طراحی تاسیسات برق ساختمان در نرم افزار اتوکد می پردازیم آموزش اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت چهاردهم: [video width="854" height="480" mp4="https://hamyarprozhe.ir/wp-content/uploads/2020/06/jalase15.mp4"][/video]   نمونه پروژه های اتوکد : سایت همیارپروژه تا کنون صد ها پروژه اتوکد را انجام داده و آنها را در سایت بارگذاری نموده است.شما سروران می توانید جهت مشاهده و ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش اتوکد حرفه ای

  آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت سیزدهم

  آموزش نرم افزار اتو کد Auto CAD - قسمت سیزدهم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر به طراحی در نرم افزار اتوکد می پردازیم و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. اتوکد (Auto CAD ): طراحی در این قسمت به طراحی تاسیسات برق ساختمان در نرم افزار اتوکد می پردازیم آموزش اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت سیزدهم: [video width="854" height="480" mp4="https://hamyarprozhe.ir/wp-content/uploads/2020/06/jalase14.mp4"][/video] نمونه پروژه های اتوکد : سایت همیارپروژه تا کنون صد ها پروژه اتوکد را انجام داده و آنها را در سایت بارگذاری نموده است.شما سروران می توانید جهت مشاهده و ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش اتوکد حرفه ای

  آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت دوازدهم

  آموزش نرم افزار اتو کد Auto CAD - قسمت دوازدهم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر به طراحی در نرم افزار اتوکد می پردازیم و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. اتوکد (Auto CAD ): طراحی در این قسمت به طراحی  در نرم افزار اتوکد می پردازیم آموزش اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت دوازدهم: [video width="854" height="480" mp4="https://hamyarprozhe.ir/wp-content/uploads/2020/06/jalase13.mp4"][/video] نمونه پروژه های اتوکد : سایت همیارپروژه تا کنون صد ها پروژه اتوکد را انجام داده و آنها را در سایت بارگذاری نموده است.شما سروران می توانید جهت مشاهده و دانلود این پروژه ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش اتوکد به زبان فارسی

  آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت یازدهم

  آموزش نرم افزار اتو کد Auto CAD - قسمت یازدهم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر به طراحی در نرم افزار اتوکد می پردازیم و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. اتوکد (Auto CAD ): طراحی در این قسمت به طراحی تابلو و چاه آسانسور و همچنین تابلوهای DP,CP درتاسیسات برق با نرم افزار اتوکد می پردازیم آموزش اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت یازدهم: [video width="854" height="480" mp4="https://hamyarprozhe.ir/wp-content/uploads/2020/06/jalase12.mp4"][/video] نمونه پروژه های اتوکد : سایت همیارپروژه تا کنون صد ها پروژه اتوکد را انجام داده و آنها را در سایت بارگذاری نموده ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش اتوکد

  آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت دهم

  آموزش نرم افزار اتو کد Auto CAD - قسمت دهم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر به طراحی در نرم افزار اتوکد می پردازیم و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. اتوکد (Auto CAD ): طراحی در این قسمت به طراحی رایزر دیاگرام جریان ضعیف در نرم افزار اتوکد می پردازیم آموزش اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت دهم: [video width="854" height="480" mp4="https://hamyarprozhe.ir/wp-content/uploads/2020/06/11.mp4"][/video] نمونه پروژه های اتوکد : سایت همیارپروژه تا کنون صد ها پروژه اتوکد را انجام داده و آنها را در سایت بارگذاری نموده است.شما سروران می توانید جهت مشاهده ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش اتوکد حرفه ای

  آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت هشتم

  آموزش نرم افزار اتو کد Auto CAD - قسمت هشتم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر به طراحی در نرم افزار اتوکد می پردازیم و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. اتوکد (Auto CAD ): طراحی در این قسمت به طراحی پلان چاه ارت و برقگیر در تاسیسات برق  در نرم افزار اتوکد می پردازیم آموزش اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت هشتم: [video width="854" height="480" mp4="https://hamyarprozhe.ir/wp-content/uploads/2020/06/jalase9.mp4"][/video] نمونه پروژه های اتوکد : سایت همیارپروژه تا کنون صد ها پروژه اتوکد را انجام داده و آنها را در سایت بارگذاری نموده است.شما سروران ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش اتوکد به زبان فارسی

  آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت هفتم

  آموزش نرم افزار اتو کد Auto CAD - قسمت هفتم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر به طراحی در نرم افزار اتوکد می پردازیم و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. اتوکد (Auto CAD ): طراحی در این قسمت به طراحی پلان جریان ضعیف طبقات - اعلام حریق در نرم افزار اتوکد می پردازیم آموزش اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت هفتم: [video width="854" height="480" mp4="https://hamyarprozhe.ir/wp-content/uploads/2020/06/jalase8.mp4"][/video] نمونه پروژه های اتوکد : سایت همیارپروژه تا کنون صد ها پروژه اتوکد را انجام داده و آنها را در سایت بارگذاری نموده است.شما سروران می ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش اتوکد

  آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت ششم

  آموزش نرم افزار اتو کد Auto CAD - قسمت ششم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر به طراحی در نرم افزار اتوکد می پردازیم و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. اتوکد (Auto CAD ): طراحی در این قسمت به طراحی پلان جریان ضعیف طبقات در نرم افزار اتوکد می پردازیم آموزش اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت ششم: [video width="854" height="480" mp4="https://hamyarprozhe.ir/wp-content/uploads/2020/06/jalase7.mp4"][/video] نمونه پروژه های اتوکد : سایت همیارپروژه تا کنون صد ها پروژه اتوکد را انجام داده و آنها را در سایت بارگذاری نموده است.شما سروران می توانید جهت مشاهده ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش اتوکد به زبان فارسی

  آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت پنجم

  آموزش نرم افزار اتو کد Auto CAD - قسمت پنجم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر به طراحی در نرم افزار اتوکد می پردازیم و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. اتوکد (Auto CAD ): طراحی در این قسمت به طراحی پلان روشنایی و پریز طبقات در نرم افزار اتوکد می پردازیم آموزش اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت پنجم: [video width="854" height="480" mp4="https://hamyarprozhe.ir/wp-content/uploads/2020/06/jalase6.mp4"][/video] نمونه پروژه های اتوکد : سایت همیارپروژه تا کنون صد ها پروژه اتوکد را انجام داده و آنها را در سایت بارگذاری نموده است.شما سروران می توانید جهت ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش اتوکد به زبان فارسی

  آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت چهارم

  آموزش نرم افزار اتو کد Auto CAD - قسمت چهارم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر به طراحی در نرم افزار اتوکد می پردازیم و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. اتوکد (Auto CAD ): طراحی در این قسمت به طراحی پلان روشنایی طبقات در نرم افزار اتوکد می پردازیم آموزش اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت چهارم: [video width="854" height="480" mp4="https://hamyarprozhe.ir/wp-content/uploads/2020/05/jalase5-1.mp4"][/video] نمونه پروژه های اتوکد : سایت همیارپروژه تا کنون صد ها پروژه اتوکد را انجام داده و آنها را در سایت بارگذاری نموده است.شما سروران می توانید جهت مشاهده و ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش اتوکد

  آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت سوم

  آموزش نرم افزار اتو کد Auto CAD - قسمت سوم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر به طراحی در نرم افزار اتوکد می پردازیم و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. اتوکد (Auto CAD ): طراحی در این قسمت به طراحی پلان پریز طبقات در نرم افزار اتوکد می پردازیم آموزش اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت سوم: [video width="854" height="480" mp4="https://hamyarprozhe.ir/wp-content/uploads/2020/05/jalase4-1.mp4"][/video] نمونه پروژه های اتوکد : سایت همیارپروژه تا کنون صد ها پروژه اتوکد را انجام داده و آنها را در سایت بارگذاری نموده است.شما سروران می توانید جهت مشاهده و ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش اتوکد

  آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت دوم

  ghآموزش نرم افزار اتو کد Auto CAD - قسمت دوم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر به طراحی در نرم افزار اتوکد می پردازیم و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. اتوکد (Auto CAD ): طراحی در این قسمت به طراحی پلان روشنایی پارکینگ در نرم افزار اتوکد می پردازیم آموزش اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت دوم: نمونه پروژه های اتوکد : سایت همیارپروژه تا کنون صد ها پروژه اتوکد را انجام داده و آنها را در سایت بارگذاری نموده است.شما سروران می توانید جهت مشاهده و دانلود این پروژه ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش اتوکد به زبان فارسی

  آموزش نرم افزار اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت اول

  آموزش نرم افزار اتو کد Auto CAD - قسمت اول سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر به طراحی در نرم افزار اتوکد می پردازیم و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های اتوکد ( تاسیسات برق) در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. اتوکد (Auto CAD ): طراحی در این قسمت به طراحی پلان  پریز در نرم افزار اتوکد می پردازیم آموزش اتوکد ( تاسیسات برق) قسمت اول: [video width="854" height="480" mp4="https://hamyarprozhe.ir/wp-content/uploads/2020/05/jalase2-1.mp4"][/video] نمونه پروژه های اتوکد : سایت همیارپروژه تا کنون صد ها پروژه اتوکد را انجام داده و آنها را در سایت بارگذاری نموده است.شما سروران می توانید جهت مشاهده و دانلود ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش اتوکد

  آموزش اتوکد(Auto CAD ) – بخش اول آشنایی با محیط نرم افزار

  آموزش اتوکد - بخش اول آشنایی با محیط نرم افزار اتوکد چیست ؟  نرم افزار اتوکد که توسط شرکت Autodesk تولید شده است در ابتدا در دسامبر سال ۱۹۸۲ عرضه شد. نرم افزار اتوکد در دامنه وسیعی از صنایع توسط معماران، مدیران پروژه، مهندسان، طراحان گرافیکی ومهندسین عمران و برق, مکانیک و دیگر افراد مورد استفاده قرار می گیرد. در پی درخواست های مخاطبین عزیز سایت همیارپروژه و دانشجویان محترم در پی آن شدیم تا نرم افزار اتوکد را برای شما عزیزان در قالب فیلمهایی آموزش داده و نحوه انجام طراحی تاسیسات برق و مکانیک را در آن طی چند فیلم آموزشی ارائه ...
  ادامه مطلب ...
حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی انجام پروژه های برنامه نویسی محفوظ است.