با ما تماس بگیرید
ساعت : 8 الی 23
09117983709 - 09330859275
(مشاوره و سفارش پروژه)
totop
 • متلب همیارپروژه

  قطعه بندی تصویر  (  Image segmentation )

  قطعه بندی تصویر  (  Image segmentation ) در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما قطعه بندی تصویر  (  Image segmentation ) را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. قطعه بندی تصویر  (  Image segmentation ) : قطعه بندی تصویر مهمترین مرحله برای آنالیز تصویر می باشد. هدف این است که مجموعه ای از پیکسل ها که همبستگی شدیدی بین آن هاست به عنوان یک قطعه بگیریم. پس از این مرحله با تحلیل و آنالیز قطعات مختلف می توان اجزا و object ها را شناسایی کرد ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  معادلات فیلتر گوسی پردازش تصویر

  معادلات فیلتر گوسی پردازش تصویر در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما معادلات فیلتر گوسی پردازش تصویر را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. معادلات فیلتر گوسی پردازش تصویر بر خلاف ILPF ، تابع انتقال BLPF ناپیوستگی تیز که باعث تعیین فرکانس قطع مشخصی بین فرکانس های عبور داده شده و فیلتر شده گردد، ندارد. برای فیلتر هایی که توابع انتقال با تغییرات آرام دارند، معمولا منحنی فرکانس قطع در نقاطی که H(u,v) برابر کسر معینی از مقدار بیشینه اش باشد تعریف می شود. در معادله ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  بهبود کیفیت تصویر در حوزه فرکانس

  بهبود کیفیت تصویر در حوزه فرکانس در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما بهبود کیفیت تصویر در حوزه مکان را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   بهبود کیفیت تصویر در حوزه فرکانس پردازش درحوزه فرکانس از جمله روش هایی می باشد که مقدار هر پیکسل در تصویر پردازش شده را به تمام    پیکسل های موجود در تصویر اصلی مرتبط می سازد. در این مورد، مشخصه ی مطلوبی در حوزه فرکانس به صورتH(u,v)  در نظر گرفته می شود. F (u, v) = F {f(x, y)} G (u, v) =F ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  بهبود کیفیت تصویر در حوزه مکان در متلب

  بهبود کیفیت تصویر در حوزه مکان در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما بهبود کیفیت تصویر در حوزه مکان  را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   بهبود کیفیت تصویر در حوزه مکان اصطلاح حوزه مكان به كل پيكسل هاي تشكيل دهنده ی تصوير اشاره دارد و روش هاي حوزه مكان روش هايي هستند كه به طور مستقيم بر روي پيكسل ها كار مي كنند. توابع پردازش تصوير در حوزه مكان را مي توان به صورت:           g(x,y)=T[f(x,y)] بيان كرد كه f(x,y) مربوط به تصوير ورودي و g(x,y) ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  فضای رنگ RGB و پردازش تصویر

  فضای رنگ RGB و پردازش تصویر در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما فضای رنگ RGB و پردازش تصویر را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. فضای رنگ RGB در اين سيستم فرض مي شود كه هررنگ در يك فضاي سه بعدي از سه مولفه رنگي مستقل قرمز ، سبز و آبي تشكيل شده است فضاي رنگ  RGB متداول ترين فضاي رنگ به كار گرفته شده در پردازش تصوير مي باشد. دوربين هاي رنگي ، پويشگرها و صفحه هاي نمايشي در اغلب موارد داراي سيگنال هاي ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  روش های پردازش تصویر

  روش های پردازش تصویر در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما روش های پردازش تصویر را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   روش های پردازش تصویر توجه و روی آوردن به روش های پردازش تصاویر به اوایل سال 1920 باز می گردد، زمانی که عکس های دیجیتال برای اولین بار توسط کابل های زیردریایی از نیویورک به لندن فرستاده شد.با این حال، کاربرد مفهوم پردازش تصویر تا اواسط 1960 گسترش وپیشرفت چندانی نیافت. در  1960 بود که کامپیوتر های نسل سوم دیجیتال به بازار آمد ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  آموزش فيلتر IIR ،باتروث تعيميم يافته در Matlab

  آموزش فيلتر IIR ،باتروث تعيميم يافته در Matlab در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   طراحي مستقيم فيلتر IIR در بخش قبل به  آموزش فيلترهاي IIR كلاسيك در متلب پرداختیم در این قسمت به آموزش طراحی مستقیم فیلتر IIR خواهیم پرداخت. بر خلاف حالت آنالوگ ، فيلترهاي مستقيماً طراحي شده ، به شكل هاي استاندارد پايين گذر، بالاگذر ، ميان گذر و ميان نگذر محدود نيستند . اين توابع قادر به طراحي فيلترهاي ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیار پروژه

  روند مینیمم سازی در نرم افزار مطلب

  روند مینیمم سازی در نرم افزار متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. روند مینیمم سازی: الگوریتم کلی .روند بازگشتی: تخمین جدید از روی تخمین فعلی قابل مقایسه است .(k)x تخمین فعلی نقطه مینیمم تابع f، (K)a نرخ یادگیری و ( k )p بردار جستوجو است. .در روش‌های مختلف مینیمم سازی، بردار جستوجو متفاوت است. .(K)p به گونه‌ای تعیین می‌شود که مقدار تابع f در هر مرحله کاهش یابد. .بردار جستوجو از روی بردار گرادیان و ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه متلب

  شبکه‌های آدلاین و یادگیری LMS در متلب

  شبکه‌های آدلاین و یادگیری LMS در متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. شبکه های آدلاین و یادگیریLMS در متلب .شبکه آدلاین با قانون یادگیری ویدرو-هوف (معروف به قانون LMS ) در سال 1960 و بعد از شبکه پرسپترون با قانون یادگیری SLPR به وجود آمد. . شبکه آدلاین شبیه پرسپترون اشت وای با تابع تبدیل خطی (به جای آستانه دومقداره) . .محدودیت شبکه‌های پرسپترون و آدلاین: _فقط توانایی طبقه بندی الگوهایی را دارند که ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه متلب

  یادگیری با ناظر در متلب

  یادگیری با ناظر در متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. یادگیری با ناظر در حالت کلی در متلب . زوج داده های یادگیری (pi , ti ) L , ....   2 ,1 = i . t پاسخ مطلوب و a خروجی واقعی شبکه . سیگنالهای خطا پارامترهای شبکه را به نحوی تنظیم می کند که پاسخ شبکه به سمت پاسخ مطلوب حرکت کند. .LMS و پس انتشار خطا از انواع با ناظر بوده که ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه متلب

  فرایند یادگیری در متلب

  فرایند یادگیری در متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. فرایند آموزشی در متلب مار گزیده از ریسمان سیاه سفید می ترسد از علل مشابه انتظارعواقب مشابه را داریم . سیستمهای یادگیری صرفا با مشاهده عملکردشان رفتار خود را جهت رسیدن به هدفی خاص بهبود می‌بخشند. . اگر مقاصد و اهداف به طور کامل تعریف شده باشد، دیگر احتیاجی به فرایند یادگیری نیست. _یادگیری به علت عدم قطعیت در شرایط محیطی لازم می گردد. .رفتار سیستمهای یادگیرتوسط ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه متلب

  شبکه همینگ در متلب

  شبکه همینگ در متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. شبکه همینگ در متلب . دارای هردو ساختار پیشخور و پسخور . دارای 3 لایه . برای شناسایی . تشخیص اینکه کدام الگوی مرجع بیشترین نزدیکی را به الگوی ورودی دارد. اگر به شبکه ورودی Pi ( یکی از الگو های مرجع ) اعمال شود، خروجی نیزpi خواهد بود. -در مواقعی که به شبکه بردار ورودی اختیاری ( مثلا پرتقال بیضوی ) اعمال می شود انتظاربر ابن ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه متلب

  جایگاه نرون ها در هوش مصنوعی در متلب

  جایگاه نرون ها در هوش مصنوعی در متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. جایگاه نرون ها در هوش مصنوعی در متلب پزشک نمونه . یک برنامه کاربردی که در اواسط سال ۱۹۸۰ تولید شد، یک نمونه پزشک نامیده شد . به عنوان یک کمک اتوماتیک برای حافظه از شبکه های عصبی برای ذخیره تعداد زیادی از پرونده های پزشکی، که هر کدام از آن ها شامل اطلاعاتی از علائم، تشخیص ها و درمان ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه متلب

  جایگاه شبکه های عصبی در متلب

  جایگاه شبکه های عصبی در متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.  جایگاه شبکه های عصبی؟؟؟ مدار عصبی یا شبکه عصبی (به انگلیسی: Neural circuit) جانوران پرسلولی، برای ایجاد هماهنگی بین اعمال سلول‌ها و اندام‌های مختلف بدن خود نیاز به عوامل و دستگاه‌های ارتباطی دارند. مدار عصبی با ساختار و کار ویژه‌ای که دارد، در جهت ایجاد این هماهنگی به وجود آمده‌است. نورون‌ها پیام عصبی را به بافت‌ها و اندام‌های بدن، مانند ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه متلب

  آموزش شبکه عصبی کاربرد نرون ها در متلب

  آموزش شبکه عصبی کاربرد نرون ها در متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   شبکه های عصبی وکاربرد نرون ها در متلب شبکه‌های عصبی مصنوعی یا شبکه‌های عصبی صناعی (Artificial Neural Networks - ANN) یا به زبان ساده‌تر (شبکه‌ عصبی) سیستم‌ها و روش‌های محاسباتی نوین برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت بیش‌بینی پاسخ‌های خروجی از سامانه‌های پیچیده هستند. ایدهٔ اصلی این گونه شبکه‌ها ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه متلب

  ایجاد مکعب در متلب

  ایجاد مکعب در متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. ایجاد مکعب ها در متلب اکنون می خواهیم از نتایج آموزش های گذشته جهت ایجاد سه مکعب با ابعاد Lx*Ly*Lz استفاده نماییم. می دانیم که هر جعبه از شش صفحه تشکیل شده است که هر یک شامل سه دسته نقطه جهت تعریف آنها مطابق زیر می باشند. سطح عمود بر صفحه ی yz سطح عمود بر صفحه ی xz سطح عمود بر صفحه ی xy از روابط ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه متلب

  نقشه ی کانتور در متلب

  رسم پلات سه بعدی در متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. بدست آوردن یک نقشه ی کانتور رنگی هاشور خورده از تابع contourf و تابع  colorbar در متلب مطابق زیر استفاده خواهیم کرد: که در آن vert در تابعcolorbar جهت تعیین شیوه ی نمایش به صورت ستونی بکار رفته است. اجرای این برنامه نتایج نشان داده شده در شکل زیر را نمایش خواهد داد. کاربر همچنین می تواند با استفاده از دستور Cylinder از منحنی ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه متلب

  منحنی های چند تایی – پلات سه بعدی در متلب

  منحنی های چند تایی - پلات سه بعدی در متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. پر کردن مساحت ها توسط اعداد تصادفی در این قسمت مساحت تقریبی یک مثلث را با استفاده از مختصه های تصادفی در نرم افزار متلب ایجاد شده است.  سپس پر کردن مساحت محدود شده توسط مثلث,  و نمایش نقاطی که داخل محدودهی منحنی مثلث قرار می گیرند, تقریب خواهیم زد. اعداد تصادفی توسط دستور زیر ساخته می ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه متلب

  برچسب گذاری روی نمودار در متلب

  آشنایی با محیط Matlab در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. برچسب گذاری روی نمودار تکرار کردن منحنی ها : نمایش Cot(x) در بازه محدود. در اینجا تابع Cot(x) را در بازه ی زیر رسم خواهیم نمود: در بازه ی مذکور مقدار m را یکی از اعداد 2 , 3 , ... یا 6 در نظر میگیریم. در حالیکه m=2 در نظر بگیریم شکل زیر را خواهیم داشت: حدود محور y , ±8 انتخاب شده است و ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه متلب

  برچسب گذاری روی نمودار و بالابردن قابلیت های گرافیکی نمودارها در متلب

  آشنایی با محیط Matlab در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. برچسب گذاری روی نمودار و بالابردن قابلیت های گرافیکی نمودارها در متلب در رسم نمودار اگر از چندین تابع Plot استفاده شود, در اینصورت این ترتیب با اولین آرگومان تابع Plot دوم تا آخرین رشته تعیین کننده ی آخرین منحنی رسم شده در دستور Plot قبلی ادامه خواهد یافت. به ازای هر دستور figure یا subplot تنها می توان یک دستور legend استفاده ...
  ادامه مطلب ...
حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی انجام پروژه های برنامه نویسی محفوظ است.