با ما تماس بگیرید
ساعت : 8 الی 23
09117983709 - 09330859275
(مشاوره و سفارش پروژه)
totop
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  اشتباهات در حسابداری

  اشتباهات در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. اشتباهات در حسابداری اشتباهات می‌تواند در ارتباط با شناخت، اندازه‌گيري، ارائه يا افشاي عناصر صورتهاي مالي، ایجاد شود. اگر صورتهای مالی، حاوی اشتباهات بااهمیت، یا به منظور ارائه تصویری خاص از وضعيت مالي، عملكرد مالي يا جريانهای نقدی واحد تجاری، حاوی اشتباهات کم‌اهمیت عمدی باشد، صورتهای مالی منطبق با استاندارد‌هاي حسابداری نخواهد بود. اشتباهات دوره جاري كه در آن دوره كشف مي‌شود، قبل از تأیید صورتهاي ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  حسابداری

  حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. رويه‌هاي حسابداري رويه‌هاي حسابداري عبارت از اصول، مباني، ميثاقها، قواعد و روشهای مشخصی است که توسط واحد تجاري در تهيه و ارائه صورتهاي مالي بکار گرفته می‌شود. تغيير در برآورد‌ حسابداري تعديل مبلغ دفتري دارايي يا بدهي، يا مصرف ادواري یک دارايي است، كه ناشي از ارزيابي وضعيت فعلي و منافع و تعهدات آتي مورد انتظار مربوط به داراييها و بدهيها می‌باشد. تغيير در برآورد‌هاي حسابداري، ناشی از ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  صورت تقسیم سهام در حسابداری

  صورت تقسیم سهام در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. صورت تقسیم سهام در حسابداری صورت تقسیم سود سال80                  سال 81                     سال 82 سود سهام ممتاز 16% 1.920.000 با سود انباشته سود سهام عادي                                                                1.080.000 جمع سود تقسیم شده                                                            3.000.000 محاسبات سود سهام ممتاز 16 % 1000*16.0=160 سود سهام ممتاز سال    80                                         160 x 4000 = 640.000 سود سهام ممتاز سال    81 160*4000=640.000 سود سهام ممتاز سال 82                                   160*400=640.000 جمع                                                                1.920.000 سهام ممتاز با حق مشارکت در کل سود در حسابداری در این حالت شرکت سهامی ممکن است در ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  سهام ممتاز و سهام عادي  در حسابداری

  سهام ممتاز و سهام عادي  در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. سهام ممتاز و سهام عادي  در حسابداری سهامي كه اكثر شركت هاي سهامي منتشر مي كنند، سهام عادي است. سهام ممتاز، قسمتي از مالكيت شركت سهامي است كه امتيازات خاصي نسبت به سهام عادي دارد. مثلا وقتي گفته مي شود سهام ممتاز 12 درصد به معني آن است كه دارنده آن برگه هرساله، به شرط سود، 12 درصد ارزش اسمي را دريافت مي دارد. فرض كنيد ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیار پروژه

   ثبت انحلال  شرکت در دفتر روزنامه در حسابداری

   ثبت انحلال  شرکت در دفتر روزنامه در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.  ثبت انحلال  شرکت در دفتر روزنامه در حسابداری تصفيه شركت تضامني حميد و شركاء ثبت دفتر روزنامه وصول طلب: 1- 3.372.000     وجوه نقد (صندوق) سود و زيان تصفيه         348.000 3.720.000 اسناد در یافتنی 2- فروش کالا وجوه نقد (صندوق)      7.200.000 6.000.000 موجودي كالا سود و زيان تصفيه          1.200.000 3- فروش اثاثه اداري صندوق                10.800.00 سود و زيان تصفيه           600.000 استهلاك انباشته اثاثه          600.000 اثاثه اداری            12.000.000 4- پرداخت بدهی: حساب های پرداختی             5.880.000 صندوق             5.880.000 مانده برخي از حساب ها سود ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  خروج شريك از طريق دریافت دارایی در حسابداری

  خروج شريك از طريق دریافت دارایی در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. خروج شريك از طريق دریافت دارایی در حسابداری # حالت اول:  دريافت دارايي معادل سهم الشركه در اين حالت سهم الشركه شريكي كه خارج مي شود بدهكار و حساب دارايي مذكور نيز بستانكار مي شود سرمايه شريك (خارج شونده)      *** صندوق     *** # حالت دوم : دريافت بیشتر از سهم الشرکه # در حالتي كه شركت تضامني سودآوري خوبي داشته باشد # اضافه پرداختي به شريكي كه خارج ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  حق بیمه کارفرما و پرداخت پاداش در حسابداری

  حق بیمه کارفرما و پرداخت پاداش در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. حق بیمه سهم کارفرما در حسابداری به موجب قانون تامین اجتماعی کارفرمایان موظفند که پس از تنظیم لیست حقوق و دستمزد و کسر 7 درصد حق بیمه سهم کارکنان معادل 23 در صد جمع ناخالص حقوق و دستمزد ناخالص را به عنوان حق بیمه سهم کارفرما محاسبه و همرا با حق بیمه سهم کارکنان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. نحوه ثبت حقوق ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  تنخواه و نحوه‌ی پرداخت دستمزد در حسابداری

  تنخواه و نحوه‌ی پرداخت دستمزد در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. تنخواه گردان در حسابداری هرچند موسسات کلیه فعالیت‌های دریافت و پرداخت خود را با چک انجام می‌دهند ولی برای سهولت و تسریح در پرداخن‌های جزئی، مقادیر معینی وجه نقد در اختیار اشخاص یا مسئولین قرار می‌دهند این مبلغ تنخواه گردان ( petty cash ) نامیده می‌شود. مبلغ تنخواه گردان با صدور چک در وجه فرد صادر و به وی واگذار می‌گردد. مسئول تنخواه گردان قبل ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  انواع سپرده و وصول چک در حسابداری

  انواع سپرده و وصول چک در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. 1_سپرده‌های بین راهی در حسابداری: این مبالغ در دفاتر موسسه در بدهکار حساب بانک ثبت شده ولی ممکن است همان روز در صورت حساب بانک ثبت نشده باشد و یا چک‌های دریافتی از مشتریان که در دفاتر ثبت و برای وصول به بانک ارائه می‌شود، معمولا چند روزی برای وصول و ثبت با تاخیر مواجه می‌شوند این مبالغ در ذیل صورت حساب بانکی ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  اهمیت اعمال کنترل در سیستم حسابداری

  اهمیت اعمال کنترل در سیستم حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. اهمیت اعمال کنترل در سیستم حسابداری اقدامات عمده برای برقراری کنترل داخلی: 1_تفکیک وظیفه صندوقداری از نگهداری حساب وجوه نقد 2_تنظیم لیست دریافت‌های نقدی روزانه برای کنترل حساب مربوطه 3_واریز وجوه نقد روزانه به حساب بانک 4_کلیه پرداخت‌ها به وسیله چک در وجه ذینفع انجام شود 5_پرفراز چک انجام شود 6_برسی و تصویب هزینه‌ها قبل از پرداخت و صدور چک 7_تفکیک وظیفه تصویب هزینه از وظیفه امضای چک کسور و اضافات صندوق ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  دفاتر روزنامه اختصاصی  قسمت ۲ در حسابداری

  دفاتر روزنامه اختصاصی  قسمت 2 در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. دفاتر روزنامه اختصاصی به صورت پیش فرض، نرم افزار، هزینه استفاده از منابع work  را به صورت " دلار در ساعت " در نظر می‌گیرید. اگر بخواهید این واحدهزینه یا واحد زمانی را تغییر دهید، مسیر زیر را طی کنید: از منوی tools گزینه options را انتخاب نمایید در صفحه option روی تب (زبانه) view کلیک نمایید. در قسمت ....currency option for عبارت مقابل currency را ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  دفاتر روزنامه اختصاصی در حسابداری

  دفاتر روزنامه اختصاصی در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. دفاتر روزنامه اختصاصی در حسابداری برای موسسات بزرگ استفاده از یک دفتر امکان پذیر نیست برای رویدادهای مالی و تکراری و سبیه به هم می‌توان از یک دفتر روزنامه اختصاصی استفاده نمود. اکثر رویدادهای مالی موسسات بزرگ شامل 4رویداد مالیدر حسابداری است فروش نسیه دفتر روزنامه فروش خرید نسیه دریافت های نقدی پرداخت های نقدی دفتر روزنامه خرید دفتر روزنامه دریافت نقدی دفتر روزنامه پرداخت نقدی دفتر روزنامه فروش                       نسخه صورت حساب فروش نسیه توجه : فروش ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  طبقه بندی اشتباهات در حسابداری

  طبقه بندی اشتباهات در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. طبقه بندی اشتباهات در حسابداری انتظار می‌رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید انواع اشتباهاتی که در جریان عملیات حسابداری اتفاق می‌افتد را تعیین و نحوه کشف آنها را مشخص کنید. وقوع اشتباه در حسابداری امری اجتناب ناپذیر است تا جای که لوکاپاچیولی بنیانگذار حسابداری گفته است: کسی که هیچ کار نمی کند هیچ اشتباهی نمی‌کند هیچ چیز یاد نمی‌گیرد عواملی چون عدم وجود اطلاعات کافی در مورد رویدادهای مالی، ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  کالای آماده برای فروش یا کالای ساخته شده در حسابداری

  کالای آماده برای فروش یا کالای ساخته شده در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. کالای آماده برای فروش یا کالای ساخته شده در حسابداری کالایی که در جهت فروش، خریداری و یا در شرکت به همین متظور تولید شده است را کالای آماده برای فروش یا کالای ساخته شده می‌گویند. بهای تمام شده و سیستم‌های ثبت موجودی‌ها انتظار می‌رود پس از مطالعه این مفهوم بهای تمام شده و سیستمهای ثبت حسابداری موجودی کالا را بدانید. بهای تمام ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  بستن حسابهای خرید و حسابهای هزینه در حسابداری

  بستن حسابهای خرید و حسابهای هزینه در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. بستن حسابهای خرید و حسابهای هزینه در حسابداری حساب خرید و حسابهای هزینه مانده بدهکار دارند و نتیجتا در ستون بدهکار بخش سود و زیان کاربرگ منعکس شده‌اند. بستن حساب خرید و حسابهای هزینه به معنای انتقال مانده بدهکار این حسابها به حساب خلاصه سود و زیان است. بستن حساب خلاصه سود و زیان در حسابداری پس از اینکه حسابهای درآمد ( فروش )، خرید ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  نوشتن عنوان کاربرگ  در حسابداری

  نوشتن عنوان کاربرگ  در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. تهیه بخش تراز آزمایشی کاربرگ در حسابداری بخش تراز آزمایشی کاربرگ دقیقا" همان تراز آزمایشی اصلاح نشده شرکت است . که قبل از انجام ثبتهای اصلاحی از طریق مانده گیری حسابهای دفتر کل شرکت به دست می‌آید. تهیه تنظیم بخش اصلاحات با توجه به اطلاعات موجود در ارتیاط با شرکت کاکتوس اصلاحات لازم در دفتر روزنامه شرکت در پایان سال به صورت زیر می‌باشد. تهیه بخش تراز آزمایشی اصلاح ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیار پروژه

  داراییهای غیر مجاز در حسابداری

  داراییهای غیر مجاز در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. دارایی های غیر مجاز دارایی های بلند مدت به اقلامی که دارایی گفته می‌شود که موسسه قصد نگهداری و استفاده از آن ها برای سال‌های متمادی دارد: مانند زمین, ساختمان, اثاث اداری, وسایل نقلیه و اسناد پرداختنی بلند مدت. دارایی های بلند مدت را دارایی های ثابت نیز می گویند. بدیهی های جاری تعهداتی هستند که انتظار می رود  حداکثر طی یک سال از محل دارایی‌های ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش حسابداری

  ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه

  ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه پس از اینکه رویدادهای مالی در سند حسابداری ثبت شد باید در دفتر روزنامه نیز ثبت گردد. دفتر روزنامه انوعا مختلفی دارد. دفتر روزنامه ای که کلیه معاملات و عملیات مالی در آن ثبت می شود را دفتر روزنامه عمومی می نامند. دفتر روزنامه ای که در آن فقط یک نوع خاص از رویدادهای مالی ثبت می شود دفتر روزنامه ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش حسابداری

  حقوق صاحبان سهام در حسابداری

  حقوق صاحبان سهام در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. حقوق صاحبان سهام در شرکت های سهامی برای نشان دادن حق مالی مالکان یا سهامداران به جای واژه سرمایه از واژه " حقوق صاحبان سهام" استفاده می شود. نحوه محاسبه سرمایه در پایان هر دوره مالی را می توان در قالب معادله زیر نشان داد: برداشت: (زیان دوره جاری) سود دوره جاری + سرمایه گذاری مجدد + سرمایه اول دوره = سرمایه پایان دوره رویدادهای مالی رویدادهای مالی ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه های حسابداری

  انجام پروژه حسابداری

  انجام پروژه حسابداری موسسه همیارپروژه ، با داشتن ده ها مجری متخصص در حوزه انجام پروژه حسابداری آماده است تا پروژه های رشته حسابداری اعم از صنعتی و شرکتی را بپذیرد و با کیفیتی عالی به شما تحویل دهد.جهت سفارش پروژه حسابداری با شماره های 09117983709 - 09330859275 تماس بگیرید و یا از طریق تلگرام به آیدی @fnalk به ما مراجعه کرده و پروژه خود را سفارش دهید. حسابداری چیست؟ حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می‌کند تا سرمایه‌گذارها، اعتباردهندگان، مدیران شرکت‌ها و نهادهای دولتی نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.فرصت‌هاي‌ شغلي‌ يك‌ حسابدار بسيار ...
  ادامه مطلب ...
حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی انجام پروژه های برنامه نویسی محفوظ است.