با ما تماس بگیرید
ساعت : 8 الی 23
09117983709 - 09330859275
(مشاوره و سفارش پروژه)
totop
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها

  فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها حسابداری تعهدی یعنی فراهم نمودن بستر لازم برای استفاده از امکانات مرتبط به تأمین مالی شهر و ضمانت انجام پروژه‌های بزرگ . • حسابداری تعهدی یعنی زمینه تهیه و استقرار بودجه عملیاتی معنی‌دار برای پیش‌بینی دقیق درآمدها و هزینه‌ها و فراهم نمودن ایجاد بستر لازم برای صرفه‌جویی و نیز کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها • حسابداری تعهدی یعنی امکان دسترسی به ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  تغيير در برآورد‌هاي حسابداري

  تغيير در برآورد‌هاي حسابداري در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. تغيير در برآورد‌هاي حسابداري به علت عدم اطمينانهای ذاتي فعاليتهاي تجاري، بسياري از اقلام صورتهاي مالي را نمی‌توان با دقت اندازه‌گيري کرد، بلکه تنها مي‌توان آنها را برآورد کرد. برآورد، مستلزم قضاوتهای مبتنی بر آخرين اطلاعات در دسترس و قابل اتکا است. برای مثال، ممکن است برآورد موارد زير الزامی باشد: الف.   دریافتنی‌های مشکوک‌الوصول؛ ب.     نابابي موجوديها؛ پ.     ارزش منصفانه داراييهاي مالي يا بدهيهاي مالي؛ ت.     عمر مفيد، يا ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  رويه‌ها در حسابداري

  رويه‌ها در حسابداري در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   رويه حسابداری واحد تجاري بايد تغيير در رويه حسابداری را که ناشي از بكارگيري یک استاندارد حسابداری برای نخستین بار است، طبق شرايط گذار خاص مندرج در آن استاندارد اعمال کند؛ و  هرگاه واحد تجاري رويه حسابداري را در زمان بكارگيري یک استاندارد حسابداری برای نخستین بار، تغییر دهد و آن استاندارد، دربرگیرنده شرايط گذار خاصی برای اعمال آن تغییر یا تغییرات اختیاری در رویه حسابداری ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  صورت تقسیم سهام در حسابداری

  صورت تقسیم سهام در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. صورت تقسیم سهام در حسابداری صورت تقسیم سود سال80                  سال 81                     سال 82 سود سهام ممتاز 16% 1.920.000 با سود انباشته سود سهام عادي                                                                1.080.000 جمع سود تقسیم شده                                                            3.000.000 محاسبات سود سهام ممتاز 16 % 1000*16.0=160 سود سهام ممتاز سال    80                                         160 x 4000 = 640.000 سود سهام ممتاز سال    81 160*4000=640.000 سود سهام ممتاز سال 82                                   160*400=640.000 جمع                                                                1.920.000 سهام ممتاز با حق مشارکت در کل سود در حسابداری در این حالت شرکت سهامی ممکن است در ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیار پروژه

   ثبت انحلال  شرکت در دفتر روزنامه در حسابداری

   ثبت انحلال  شرکت در دفتر روزنامه در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.  ثبت انحلال  شرکت در دفتر روزنامه در حسابداری تصفيه شركت تضامني حميد و شركاء ثبت دفتر روزنامه وصول طلب: 1- 3.372.000     وجوه نقد (صندوق) سود و زيان تصفيه         348.000 3.720.000 اسناد در یافتنی 2- فروش کالا وجوه نقد (صندوق)      7.200.000 6.000.000 موجودي كالا سود و زيان تصفيه          1.200.000 3- فروش اثاثه اداري صندوق                10.800.00 سود و زيان تصفيه           600.000 استهلاك انباشته اثاثه          600.000 اثاثه اداری            12.000.000 4- پرداخت بدهی: حساب های پرداختی             5.880.000 صندوق             5.880.000 مانده برخي از حساب ها سود ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  ورود شريك جديد و اختصاص پاداش به شريك جديد در حسابداری

  ورود شريك جديد و اختصاص پاداش به شريك جديد در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. ورود شريك جديد و اختصاص پاداش به شريك جديد در حسابداری فرض كنيد در مسأله ايمان و سامان، آقاي اشكان با پرداخت مبلغ 800.000 ریال تقاضاي مالكيت 3/1 شركت را داشته  باشد. محاسبه پاداش شريك جديد در حسابداری سرمايه شركاء قديمي                4.600.000 سرمايه گذاری شریک جديد          8.00.000 حقوق صاحبان سرمايه پس از ورود شريك جديد      5.400.000 مبلغ سرمايه شريك جدید    1.800.000= 3 ÷  5.400.000 پاداش ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  محاسبه پاداش شركاء قديمي در اثر ورود شريك جديد در حسابداری

  محاسبه پاداش شركاء قديمي در اثر ورود شريك جديد در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. - محاسبه پاداش شركاء قديمي در اثر ورود شريك جديد در حسابداری 2- ثبت پاداش شركاء قديمي در دفتر روزنامه شريك پاداش شرکا قدیمی حقوق صاحبان سرمايه شركاء قديمي         4.600.000 ریال سرمایه گذاری شریک جدید             2.900.000 ریال حقوق صاحبان سرمايه پس از ورود شريك          7.500.000 سهم الشرکه سعید                                   ÷3=2.500.000 7.500.000 پاداش شرکا قدیمی                                         -2.500.000=400.000 2.900.000 پاداش هر شريك قديمي 200.000= 2÷ 400.000 ثبت دفتر روزنامه ورود شريك جديد صندوق       2.900.000 سرمایه اشکان 2.500.000 سرمایه ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  خروج شريك از طريق دریافت دارایی در حسابداری

  خروج شريك از طريق دریافت دارایی در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. خروج شريك از طريق دریافت دارایی در حسابداری # حالت اول:  دريافت دارايي معادل سهم الشركه در اين حالت سهم الشركه شريكي كه خارج مي شود بدهكار و حساب دارايي مذكور نيز بستانكار مي شود سرمايه شريك (خارج شونده)      *** صندوق     *** # حالت دوم : دريافت بیشتر از سهم الشرکه # در حالتي كه شركت تضامني سودآوري خوبي داشته باشد # اضافه پرداختي به شريكي كه خارج ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  شركتهاي تضامنی– صورت سود و زیان در حسابداری

  شركتهاي تضامنی– صورت سود و زیان در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. شركتهاي تضامنی– صورت سود و زیان در حسابداری قبلا اموختیم كه درآمدها و هزینه ها در انتهای سال مالی به حساب خلاصه سود و زیان بسته می شوند در شرکت های تضامنی پس از اين اقدام مانده حساب مذكور به حساب تقسيم سود منتقل مي شود مانده حساب  تقسيم سود پس از انجام محاسبات مربوط  به تعيين سهم هر شريك به حساب سرمايه شركاء ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  اصول و مفاهیم حسابداری قسمت دوم

  اصول و مفاهیم حسابداری قسمت دوم در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. اصول و مفاهیم حسابداری مثلا: به کارگیری یک استامپ یا مدادتراش معمولا بیش از یک دوره ی مالی است، لذا می توان آن را به عنوان یک  دارایی شناسایی و طی عمر مفید آن، استهلاک آن را محاسبه نمود ولی با توجه به اصل اهمیت نسبی، حسابداران مجازند آن را به عنوان یک هزینه تلقی نمایند.  اصل احتیاط در حسابداری (محافظه) Conservatism -در هنگام ارزش گذاری دارایی ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  اصول و مفاهیم استثنا در اصل تحقق درآمد

  اصول و مفاهیم استثنا در اصل تحقق درآمد در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   درصد تکمیل پیمان در حسابداری: در مواردی فرآیند کسب سود بیش از یک سال مالی به طول می‌انجامد. بر این اساس شناسایی درآمد چه زمانی باید صورت گیرد؟ پایان پروژه؟ و یا هرسال بر حسب تکمیل پروژه؟ بستگی به آن دارد که آیا درآمد پیمان قابل برآورد باشد یا نباشد. روش درصد تکمیل پیمان . درصورتی درآمد پیمان در هر سال مالی به نحو معقولی قابل برآورد نباشد،( ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیار پروژه

  اصول و مفاهیم در حسابداری

  اصول و مفاهیم در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. اصول و مفاهیم حسابداری تعریف: مجموعه‌ای از میثاق‌ها، قوائد، روش‌ها و رویه‌ها که به عنوان دستور العمل شناسایی و پردازش رویداد‌های مالی است. مفهوم تفکیک شخصیت accounting entity concept در یک سیستم حسابداری، حساب‌ها،اطلاهات مالی برای آن موسسه به عنوان یک واحد، مجزا از صاحب (صاحبان) آن نگهداری می‌شود. 2_فرض تداوم فعالیت  going concern ass. فرض برآن استکه عملیات یک شخصیت حسابداری، مدتهای طولانی ادامه داشته . در آینده قابل پیش ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  تنخواه و نحوه‌ی پرداخت دستمزد در حسابداری

  تنخواه و نحوه‌ی پرداخت دستمزد در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. تنخواه گردان در حسابداری هرچند موسسات کلیه فعالیت‌های دریافت و پرداخت خود را با چک انجام می‌دهند ولی برای سهولت و تسریح در پرداخن‌های جزئی، مقادیر معینی وجه نقد در اختیار اشخاص یا مسئولین قرار می‌دهند این مبلغ تنخواه گردان ( petty cash ) نامیده می‌شود. مبلغ تنخواه گردان با صدور چک در وجه فرد صادر و به وی واگذار می‌گردد. مسئول تنخواه گردان قبل ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  انواع سپرده و وصول چک در حسابداری

  انواع سپرده و وصول چک در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. 1_سپرده‌های بین راهی در حسابداری: این مبالغ در دفاتر موسسه در بدهکار حساب بانک ثبت شده ولی ممکن است همان روز در صورت حساب بانک ثبت نشده باشد و یا چک‌های دریافتی از مشتریان که در دفاتر ثبت و برای وصول به بانک ارائه می‌شود، معمولا چند روزی برای وصول و ثبت با تاخیر مواجه می‌شوند این مبالغ در ذیل صورت حساب بانکی ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  اهمیت اعمال کنترل در سیستم حسابداری

  اهمیت اعمال کنترل در سیستم حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. اهمیت اعمال کنترل در سیستم حسابداری اقدامات عمده برای برقراری کنترل داخلی: 1_تفکیک وظیفه صندوقداری از نگهداری حساب وجوه نقد 2_تنظیم لیست دریافت‌های نقدی روزانه برای کنترل حساب مربوطه 3_واریز وجوه نقد روزانه به حساب بانک 4_کلیه پرداخت‌ها به وسیله چک در وجه ذینفع انجام شود 5_پرفراز چک انجام شود 6_برسی و تصویب هزینه‌ها قبل از پرداخت و صدور چک 7_تفکیک وظیفه تصویب هزینه از وظیفه امضای چک کسور و اضافات صندوق ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  دفاتر روزنامه اختصاصی  قسمت ۲ در حسابداری

  دفاتر روزنامه اختصاصی  قسمت 2 در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. دفاتر روزنامه اختصاصی به صورت پیش فرض، نرم افزار، هزینه استفاده از منابع work  را به صورت " دلار در ساعت " در نظر می‌گیرید. اگر بخواهید این واحدهزینه یا واحد زمانی را تغییر دهید، مسیر زیر را طی کنید: از منوی tools گزینه options را انتخاب نمایید در صفحه option روی تب (زبانه) view کلیک نمایید. در قسمت ....currency option for عبارت مقابل currency را ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  دفاتر روزنامه اختصاصی در حسابداری

  دفاتر روزنامه اختصاصی در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. دفاتر روزنامه اختصاصی در حسابداری برای موسسات بزرگ استفاده از یک دفتر امکان پذیر نیست برای رویدادهای مالی و تکراری و سبیه به هم می‌توان از یک دفتر روزنامه اختصاصی استفاده نمود. اکثر رویدادهای مالی موسسات بزرگ شامل 4رویداد مالیدر حسابداری است فروش نسیه دفتر روزنامه فروش خرید نسیه دریافت های نقدی پرداخت های نقدی دفتر روزنامه خرید دفتر روزنامه دریافت نقدی دفتر روزنامه پرداخت نقدی دفتر روزنامه فروش                       نسخه صورت حساب فروش نسیه توجه : فروش ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  طبقه بندی اشتباهات در حسابداری

  طبقه بندی اشتباهات در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. طبقه بندی اشتباهات در حسابداری انتظار می‌رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید انواع اشتباهاتی که در جریان عملیات حسابداری اتفاق می‌افتد را تعیین و نحوه کشف آنها را مشخص کنید. وقوع اشتباه در حسابداری امری اجتناب ناپذیر است تا جای که لوکاپاچیولی بنیانگذار حسابداری گفته است: کسی که هیچ کار نمی کند هیچ اشتباهی نمی‌کند هیچ چیز یاد نمی‌گیرد عواملی چون عدم وجود اطلاعات کافی در مورد رویدادهای مالی، ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  سفته در حسابداری

  سفته در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. سفته در حسابداری در این گفتار نحوه ثبت سفته در دفاتر صادر کننده و همچنین دریافت کننده صفته در حالتهای مختلف از جمله سفته های بدون بهره و سفته‌های مشمول بهره مورد برسی قرار می‌گیرد. ثبت سفته در دفاتر صادر کننده در حسابداری افراد و موسسات ممکن است بابت خرید نسیه کالا و سایر انواع دارائی‌ها، تصفیه بدهیها و اخذ وام اقدام به صدور سفته و تحویل آن به ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  کالای آماده برای فروش یا کالای ساخته شده در حسابداری

  کالای آماده برای فروش یا کالای ساخته شده در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. کالای آماده برای فروش یا کالای ساخته شده در حسابداری کالایی که در جهت فروش، خریداری و یا در شرکت به همین متظور تولید شده است را کالای آماده برای فروش یا کالای ساخته شده می‌گویند. بهای تمام شده و سیستم‌های ثبت موجودی‌ها انتظار می‌رود پس از مطالعه این مفهوم بهای تمام شده و سیستمهای ثبت حسابداری موجودی کالا را بدانید. بهای تمام ...
  ادامه مطلب ...
حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی انجام پروژه های برنامه نویسی محفوظ است.