با ما تماس بگیرید
ساعت : 8 الی 23
09117983709 - 09330859275
(مشاوره و سفارش پروژه)
totop
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها

  فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها حسابداری تعهدی یعنی فراهم نمودن بستر لازم برای استفاده از امکانات مرتبط به تأمین مالی شهر و ضمانت انجام پروژه‌های بزرگ . • حسابداری تعهدی یعنی زمینه تهیه و استقرار بودجه عملیاتی معنی‌دار برای پیش‌بینی دقیق درآمدها و هزینه‌ها و فراهم نمودن ایجاد بستر لازم برای صرفه‌جویی و نیز کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها • حسابداری تعهدی یعنی امکان دسترسی به ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  تغيير در برآورد‌هاي حسابداري

  تغيير در برآورد‌هاي حسابداري در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. تغيير در برآورد‌هاي حسابداري به علت عدم اطمينانهای ذاتي فعاليتهاي تجاري، بسياري از اقلام صورتهاي مالي را نمی‌توان با دقت اندازه‌گيري کرد، بلکه تنها مي‌توان آنها را برآورد کرد. برآورد، مستلزم قضاوتهای مبتنی بر آخرين اطلاعات در دسترس و قابل اتکا است. برای مثال، ممکن است برآورد موارد زير الزامی باشد: الف.   دریافتنی‌های مشکوک‌الوصول؛ ب.     نابابي موجوديها؛ پ.     ارزش منصفانه داراييهاي مالي يا بدهيهاي مالي؛ ت.     عمر مفيد، يا ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  رويه‌ها در حسابداري

  رويه‌ها در حسابداري در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   رويه حسابداری واحد تجاري بايد تغيير در رويه حسابداری را که ناشي از بكارگيري یک استاندارد حسابداری برای نخستین بار است، طبق شرايط گذار خاص مندرج در آن استاندارد اعمال کند؛ و  هرگاه واحد تجاري رويه حسابداري را در زمان بكارگيري یک استاندارد حسابداری برای نخستین بار، تغییر دهد و آن استاندارد، دربرگیرنده شرايط گذار خاصی برای اعمال آن تغییر یا تغییرات اختیاری در رویه حسابداری ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  اصول و مفاهیم استثنا در اصل تحقق درآمد

  اصول و مفاهیم استثنا در اصل تحقق درآمد در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   درصد تکمیل پیمان در حسابداری: در مواردی فرآیند کسب سود بیش از یک سال مالی به طول می‌انجامد. بر این اساس شناسایی درآمد چه زمانی باید صورت گیرد؟ پایان پروژه؟ و یا هرسال بر حسب تکمیل پروژه؟ بستگی به آن دارد که آیا درآمد پیمان قابل برآورد باشد یا نباشد. روش درصد تکمیل پیمان . درصورتی درآمد پیمان در هر سال مالی به نحو معقولی قابل برآورد نباشد،( ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیار پروژه

  نحوه تهیه ومراحل مختلف کاربرگ در حسابداری

  نحوه تهیه ومراحل مختلف  کاربرگ در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. نحوه تهیه ومراحل مختلف کاربرگ در حسابداری مفهوم کاربرگ کاربرد ورق ستون بلند شده ای است که به منظور فراهم آوردن اطلاعات لازم برای اصلاح حسابها، تنظیم صورتهای مالی و بستن حسابها در پایان سال مالی تهیه می شود. کاربرگ جایگزین صورتهای مالی نیست و به عنوان نتیجه نهایی کار حسابداران نیز ارائه نمی‌شود بلکه وسیله‌ای است که جمع آوری اطلاعات لازم را برای ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیار پروژه

  داراییهای غیر مجاز در حسابداری

  داراییهای غیر مجاز در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. دارایی های غیر مجاز دارایی های بلند مدت به اقلامی که دارایی گفته می‌شود که موسسه قصد نگهداری و استفاده از آن ها برای سال‌های متمادی دارد: مانند زمین, ساختمان, اثاث اداری, وسایل نقلیه و اسناد پرداختنی بلند مدت. دارایی های بلند مدت را دارایی های ثابت نیز می گویند. بدیهی های جاری تعهداتی هستند که انتظار می رود  حداکثر طی یک سال از محل دارایی‌های ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیار پروژه

  نحوه بستن حسابهای موقت در حسابداری

  نحوه بستن حسابهای موقت در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. نحوه بستن حسابهای موقت در حسابداری برای تهیه ترازنامه  ابتدا باید حساب های موقت بسته شوند. اما حسابهای موقت چه حسابهایی هستند؟ حساب ها را از نظر انتقال یا عدم انتقال مانده آنها به دوره مالی بعد به دو دسته تقسیم می کنند: ۱: حسابهای موقت ۲: حساب های دائمی حسابهای موقت حساب هایی هستند که ما مانده  آنها به دوره بعد منتقل نمی شود. حساب های موقت ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیار پروژه

  پیش پرداخت های هزینه در حسابداری

   پیش پرداخت های هزینه در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. اصلاح پیش پرداخت های هزینه در حسابداری از آنجا که ممکن است بخشی از مبالغی که تحت عنوان پیش پرداخت ثبت شده اند تا پایان سال مالی و هزینه تبدیل شوند، در پایان هر دوره مالی باید بابت این قسمت از پیش پرداخت به هزینه تبدیل شده‌اند اصلاحات لازم در حسابها به عمل آید.  ثبت درآمدهای تحقق یافته ثبت نشده تا پایان دوره مالی دوره مالی ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیار پروژه

  مفهوم هزینه در حسابداری

  مفهوم هزینه در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. مفهوم هزینه در حسابداری هزینه، بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات انجام شده به  منظور کسب درآمد است. هزینه مخارجی است که برای درامد، پرداخت یا واقع شده است و از طریق بهای تمام شده دارایی ها  یا خدماتی که در یک دوره مالی به مصرف میرسد و یا مورد استفاده قرار می گیرد، اندازه گیری و در مدارک حسابداری ثبت می شود.  نحوه ثبت هزینه چون ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیار پروژه

  بدهکاری و بستانکاری در حسابداری

  بدهکاری و بستانکاری در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. بدهکاری و بستانکاری در حسابداری در سیستم حسابداری دو طرفه , هر معامله به مبلغ بدهکار و بستانکار مساوی در دفتر ثبت می شود و اگر درست مانده گیری شده باشند جمع مانده های بدهکار حسابهای دفنر کل باید با جمع مانده های بستانکار مساوی باشد. یکی از وسایلی که حسابداران بر ای آزمون صحت مدرک حسابداری مورد استفاده قرار می دهند , تراز آزمایشی است. تراز ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش حسابداری

  ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه

  ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه پس از اینکه رویدادهای مالی در سند حسابداری ثبت شد باید در دفتر روزنامه نیز ثبت گردد. دفتر روزنامه انوعا مختلفی دارد. دفتر روزنامه ای که کلیه معاملات و عملیات مالی در آن ثبت می شود را دفتر روزنامه عمومی می نامند. دفتر روزنامه ای که در آن فقط یک نوع خاص از رویدادهای مالی ثبت می شود دفتر روزنامه ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش حسابداری

  حقوق صاحبان سهام در حسابداری

  حقوق صاحبان سهام در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. حقوق صاحبان سهام در شرکت های سهامی برای نشان دادن حق مالی مالکان یا سهامداران به جای واژه سرمایه از واژه " حقوق صاحبان سهام" استفاده می شود. نحوه محاسبه سرمایه در پایان هر دوره مالی را می توان در قالب معادله زیر نشان داد: برداشت: (زیان دوره جاری) سود دوره جاری + سرمایه گذاری مجدد + سرمایه اول دوره = سرمایه پایان دوره رویدادهای مالی رویدادهای مالی ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش حسابداری

  ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

   ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. تضاد بین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری همانگونه که در بحث راجع به ویژگیهای کیفی و همچنین مفاهیم و جزئیات مربوطه به هر یک مطرح شد, اطلاعات حسابداری هنگامی سودمند است و می تواند به استفاده کنندگان در تصمیم گیری ها کمک کند که از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشد. استانداردهای حسابداری هدف انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید مفهوم استانداردهای حسابداری را توضیح دهید. مفر وضات ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش حسابداری

  آموزش حسابداری جلسه دوم( تحقق درآمد)

  آموزش حسابداری جلسه دوم( تحقق درآمد) در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. اصل تحقق درآمد بر اساس اصل تحقق, درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه, در زمان تحقق شناسایی می شوند, معمولا زمانی درآمد را تحقق یافته فرض می کنند که فرآیند کسب سود کامل با حداقل قسمت اعظم آن کامل شده باشد. فرآیند کسب سود در حسابداری عبارت از مجموعه ای از عملیات است که از خرید مواد اولیه و سایر عوامل تا ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش حسابداری

  آموزش حسابداری جلسه اول

  آموزش حسابداری جلسه اول در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. تعریف حسابداری از حسابداری تعاریف مختلفی ارائه شده است . در گذشته عموما " حسابداری " را فن شناسایی , ثبت , طبقه بندی, تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی می دانستند. حسابداری عبارت است از یک سیستم اطلاعاتی که از طریق شناسایی, ثبت, طبقه بندی , تلخیص و گزارش رویداد های مالی, اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار می دهد. استفاده ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام هلو همیارپروژه

  آموزش نرم افزار حسابداری جلسه سوم (منو در نرم افزار هلو)

  آشنایی با نرم افزار هلو در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش نرم افزار هلو مناسب رشته حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما نرم افزار های مناسب رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. منو در نرم افزار هلو تنظیمات چاپ فاکتور که شامل: تنظیمات عمومی: در این قسمت شمامیتوانید نمونه پرینت فاکتور را انتخاب کنید. چاپ یا عدم چاپ فاکتور بعد از عملیات بصورت اتوماتیک را تعیین نمود و نحوه نمایش نام کالا در چاپ فاکتور را مطابق سلیقه تان تغییر دهید. تنظیمات فاکتور نمونه 1: که شامل: الف) تنظیمات فوقانی: ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام هلو همیارپروژه

  آموزش نرم افزار حسابداری جلسه دوم (منو در نرم افزار هلو)

  آشنایی با نرم افزار هلو در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش نرم افزار هلو مناسب رشته حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما نرم افزار های مناسب رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. منو در نرم افزار هلو منوی عملیات مرتبط به کالا : که شامل: تعریف کالا: در این گزینه در صورت نیاز می توان به ایجاد گروه بندی جدید برای کالا پرداخت و همچنین کالاهی جدید به نرم افزار معرفی کرد و واحدهای مختلف کالا نظیر عدد, کارتن, بسته و غیره را جهت استفاده در فاکتورها ایجاد نمود. ...
  ادامه مطلب ...
حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی انجام پروژه های برنامه نویسی محفوظ است.