با ما تماس بگیرید
ساعت : 8 الی 23
09117983709 - 09330859275
(مشاوره و سفارش پروژه)
totop
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  تدوین استانداردهای حسابداری

  تدوین استانداردهای حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. تدوین استانداردهای حسابداری در ادبیات حسابداری دو دهه اخیر بخش عمومی و به ویژه دولتی آن، لزوم استفاده از مبنای تعهدی كامل یا تعهدی تعدیل‌شده بویژه در حسابداری فعالیت‌های حاكمیتی ( غیر بازرگانی ) دولت‌ها، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است اغلب هیأت‌های تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی نظیر : هیأت استانداردهای حسابداری دولت‌های ایالتی و حكومت‌های محلی آمریكا GASB Governmental  Accounting  Standard Board . هیأت ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها

  فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها حسابداری تعهدی یعنی فراهم نمودن بستر لازم برای استفاده از امکانات مرتبط به تأمین مالی شهر و ضمانت انجام پروژه‌های بزرگ . • حسابداری تعهدی یعنی زمینه تهیه و استقرار بودجه عملیاتی معنی‌دار برای پیش‌بینی دقیق درآمدها و هزینه‌ها و فراهم نمودن ایجاد بستر لازم برای صرفه‌جویی و نیز کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها • حسابداری تعهدی یعنی امکان دسترسی به ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  اشکالات و نارسایی‌های روش نقدی در حسابداری

  اشکالات و نارسایی‌های روش نقدی در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. اشکالات و نارسایی‌های روش نقدی در حسابداری عدم امکان ارزیابی عملکرد مدیریت سازمان‌ها . • عدم انطباق روش مذکور با استانداردهای حسابداری . • عدم وجــود نـظـام بودجه‌بندی جامع مبتنی بر فعالیت‌ها . • عدم امکـان ثبـت صحیح و کامل تهاترها و سرمایه‌گذاری‌های غیر نقدی . • عدم رعایت اصــل تطابق در آمد و هرینه و عدم ثبت کامل مطالبات و تعهدات . • عدم وجـود ارتباط منطقی بین منافع حاصل ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  سیستم حسابداری تعهدی

  سیستم حسابداری تعهدی در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. هدف اصلی استقرار سیستم حسابداری تعهدی شفاف‌سازی حساب‌ها و ارائه گزارش‌های مالی جامع از طریق : محاسبه بهای تمام شده خدمات و مدیریت بر هزینه‌های تهیه صورت‌های مالی تجمیعی و تلفیقی کل  و گزارش‌های عملکرد دوره‌ای . اهداف جانبی استقرار سیستم حسابداری تعهدی ایجاد بستر مناسب در استقرار بودجه جامع . • تأمین، توسعه، تکمیل و یکپارچه‌سازی نرم‌افزارهای کاربردی مرتبط . • ایجاد طبقه‌بندی و کدینگ ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  غير عملي بودن بكارگيري و تجديد ارائه با تسري به گذشته در حسابداری

  غير عملي بودن بكارگيري با تسري به گذشته و تجديد ارائه با تسري به گذشته در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. غير عملي بودن بكارگيري با تسري به گذشته و تجديد ارائه با تسري به گذشته در حسابداری در برخي شرايط، تعديل اطلاعات مقايسه‌اي يك يا چند دوره قبل برای دستیابی به قابليت مقايسه با دوره جاري، غیرعملي است. برای مثال، ممكن است اطلاعات در دوره‌(هاي) قبل به گونه‌اي جمع‌آوری نشده باشد كه ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  اشتباهات در حسابداری

  اشتباهات در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. اشتباهات در حسابداری اشتباهات می‌تواند در ارتباط با شناخت، اندازه‌گيري، ارائه يا افشاي عناصر صورتهاي مالي، ایجاد شود. اگر صورتهای مالی، حاوی اشتباهات بااهمیت، یا به منظور ارائه تصویری خاص از وضعيت مالي، عملكرد مالي يا جريانهای نقدی واحد تجاری، حاوی اشتباهات کم‌اهمیت عمدی باشد، صورتهای مالی منطبق با استاندارد‌هاي حسابداری نخواهد بود. اشتباهات دوره جاري كه در آن دوره كشف مي‌شود، قبل از تأیید صورتهاي ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  تغيير در برآورد‌هاي حسابداري

  تغيير در برآورد‌هاي حسابداري در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. تغيير در برآورد‌هاي حسابداري به علت عدم اطمينانهای ذاتي فعاليتهاي تجاري، بسياري از اقلام صورتهاي مالي را نمی‌توان با دقت اندازه‌گيري کرد، بلکه تنها مي‌توان آنها را برآورد کرد. برآورد، مستلزم قضاوتهای مبتنی بر آخرين اطلاعات در دسترس و قابل اتکا است. برای مثال، ممکن است برآورد موارد زير الزامی باشد: الف.   دریافتنی‌های مشکوک‌الوصول؛ ب.     نابابي موجوديها؛ پ.     ارزش منصفانه داراييهاي مالي يا بدهيهاي مالي؛ ت.     عمر مفيد، يا ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  رويه‌ها در حسابداري

  رويه‌ها در حسابداري در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   رويه حسابداری واحد تجاري بايد تغيير در رويه حسابداری را که ناشي از بكارگيري یک استاندارد حسابداری برای نخستین بار است، طبق شرايط گذار خاص مندرج در آن استاندارد اعمال کند؛ و  هرگاه واحد تجاري رويه حسابداري را در زمان بكارگيري یک استاندارد حسابداری برای نخستین بار، تغییر دهد و آن استاندارد، دربرگیرنده شرايط گذار خاصی برای اعمال آن تغییر یا تغییرات اختیاری در رویه حسابداری ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  انتخاب و بکارگیری رویه حسابداری

  انتخاب و بکارگیری رویه حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. انتخاب و بكارگيري رويه‌هاي حسابداري 1. هنگامي كه یک استاندارد حسابداری بطور مشخص در مورد یک معامله، رويداد دیگر یا شرایط کاربرد دارد، رويه يا رويه‌هاي حسابداري مورد استفاده برای آن، باید با بکارگیری استاندارد‌ حسابداری مزبور تعیین شود. 2 .    استاندارد‌هاي حسابداری، رويه‌هاي حسابداري را تعیین می‌کند كه منجر به ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا درباره معاملات، سایر رويدادها يا شرايط در صورتهاي مالي ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام حسابداری همیار پروژه

  حسابداری

  حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. رويه‌هاي حسابداري رويه‌هاي حسابداري عبارت از اصول، مباني، ميثاقها، قواعد و روشهای مشخصی است که توسط واحد تجاري در تهيه و ارائه صورتهاي مالي بکار گرفته می‌شود. تغيير در برآورد‌ حسابداري تعديل مبلغ دفتري دارايي يا بدهي، يا مصرف ادواري یک دارايي است، كه ناشي از ارزيابي وضعيت فعلي و منافع و تعهدات آتي مورد انتظار مربوط به داراييها و بدهيها می‌باشد. تغيير در برآورد‌هاي حسابداري، ناشی از ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  سهام ممتاز و سهام عادي  در حسابداری

  سهام ممتاز و سهام عادي  در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. سهام ممتاز و سهام عادي  در حسابداری سهامي كه اكثر شركت هاي سهامي منتشر مي كنند، سهام عادي است. سهام ممتاز، قسمتي از مالكيت شركت سهامي است كه امتيازات خاصي نسبت به سهام عادي دارد. مثلا وقتي گفته مي شود سهام ممتاز 12 درصد به معني آن است كه دارنده آن برگه هرساله، به شرط سود، 12 درصد ارزش اسمي را دريافت مي دارد. فرض كنيد ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  ورود شريك جديد و اختصاص پاداش به شريك جديد در حسابداری

  ورود شريك جديد و اختصاص پاداش به شريك جديد در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. ورود شريك جديد و اختصاص پاداش به شريك جديد در حسابداری فرض كنيد در مسأله ايمان و سامان، آقاي اشكان با پرداخت مبلغ 800.000 ریال تقاضاي مالكيت 3/1 شركت را داشته  باشد. محاسبه پاداش شريك جديد در حسابداری سرمايه شركاء قديمي                4.600.000 سرمايه گذاری شریک جديد          8.00.000 حقوق صاحبان سرمايه پس از ورود شريك جديد      5.400.000 مبلغ سرمايه شريك جدید    1.800.000= 3 ÷  5.400.000 پاداش ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  محاسبه پاداش شركاء قديمي در اثر ورود شريك جديد در حسابداری

  محاسبه پاداش شركاء قديمي در اثر ورود شريك جديد در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. - محاسبه پاداش شركاء قديمي در اثر ورود شريك جديد در حسابداری 2- ثبت پاداش شركاء قديمي در دفتر روزنامه شريك پاداش شرکا قدیمی حقوق صاحبان سرمايه شركاء قديمي         4.600.000 ریال سرمایه گذاری شریک جدید             2.900.000 ریال حقوق صاحبان سرمايه پس از ورود شريك          7.500.000 سهم الشرکه سعید                                   ÷3=2.500.000 7.500.000 پاداش شرکا قدیمی                                         -2.500.000=400.000 2.900.000 پاداش هر شريك قديمي 200.000= 2÷ 400.000 ثبت دفتر روزنامه ورود شريك جديد صندوق       2.900.000 سرمایه اشکان 2.500.000 سرمایه ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  شركتهاي تضامنی– صورت سود و زیان در حسابداری

  شركتهاي تضامنی– صورت سود و زیان در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. شركتهاي تضامنی– صورت سود و زیان در حسابداری قبلا اموختیم كه درآمدها و هزینه ها در انتهای سال مالی به حساب خلاصه سود و زیان بسته می شوند در شرکت های تضامنی پس از اين اقدام مانده حساب مذكور به حساب تقسيم سود منتقل مي شود مانده حساب  تقسيم سود پس از انجام محاسبات مربوط  به تعيين سهم هر شريك به حساب سرمايه شركاء ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیار پروژه

  اصول و مفاهیم در حسابداری

  اصول و مفاهیم در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. اصول و مفاهیم حسابداری تعریف: مجموعه‌ای از میثاق‌ها، قوائد، روش‌ها و رویه‌ها که به عنوان دستور العمل شناسایی و پردازش رویداد‌های مالی است. مفهوم تفکیک شخصیت accounting entity concept در یک سیستم حسابداری، حساب‌ها،اطلاهات مالی برای آن موسسه به عنوان یک واحد، مجزا از صاحب (صاحبان) آن نگهداری می‌شود. 2_فرض تداوم فعالیت  going concern ass. فرض برآن استکه عملیات یک شخصیت حسابداری، مدتهای طولانی ادامه داشته . در آینده قابل پیش ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  تنخواه و نحوه‌ی پرداخت دستمزد در حسابداری

  تنخواه و نحوه‌ی پرداخت دستمزد در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. تنخواه گردان در حسابداری هرچند موسسات کلیه فعالیت‌های دریافت و پرداخت خود را با چک انجام می‌دهند ولی برای سهولت و تسریح در پرداخن‌های جزئی، مقادیر معینی وجه نقد در اختیار اشخاص یا مسئولین قرار می‌دهند این مبلغ تنخواه گردان ( petty cash ) نامیده می‌شود. مبلغ تنخواه گردان با صدور چک در وجه فرد صادر و به وی واگذار می‌گردد. مسئول تنخواه گردان قبل ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  انواع سپرده و وصول چک در حسابداری

  انواع سپرده و وصول چک در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. 1_سپرده‌های بین راهی در حسابداری: این مبالغ در دفاتر موسسه در بدهکار حساب بانک ثبت شده ولی ممکن است همان روز در صورت حساب بانک ثبت نشده باشد و یا چک‌های دریافتی از مشتریان که در دفاتر ثبت و برای وصول به بانک ارائه می‌شود، معمولا چند روزی برای وصول و ثبت با تاخیر مواجه می‌شوند این مبالغ در ذیل صورت حساب بانکی ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  اهمیت اعمال کنترل در سیستم حسابداری

  اهمیت اعمال کنترل در سیستم حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. اهمیت اعمال کنترل در سیستم حسابداری اقدامات عمده برای برقراری کنترل داخلی: 1_تفکیک وظیفه صندوقداری از نگهداری حساب وجوه نقد 2_تنظیم لیست دریافت‌های نقدی روزانه برای کنترل حساب مربوطه 3_واریز وجوه نقد روزانه به حساب بانک 4_کلیه پرداخت‌ها به وسیله چک در وجه ذینفع انجام شود 5_پرفراز چک انجام شود 6_برسی و تصویب هزینه‌ها قبل از پرداخت و صدور چک 7_تفکیک وظیفه تصویب هزینه از وظیفه امضای چک کسور و اضافات صندوق ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیارپروژه

  دفاتر روزنامه اختصاصی  قسمت ۲ در حسابداری

  دفاتر روزنامه اختصاصی  قسمت 2 در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. دفاتر روزنامه اختصاصی به صورت پیش فرض، نرم افزار، هزینه استفاده از منابع work  را به صورت " دلار در ساعت " در نظر می‌گیرید. اگر بخواهید این واحدهزینه یا واحد زمانی را تغییر دهید، مسیر زیر را طی کنید: از منوی tools گزینه options را انتخاب نمایید در صفحه option روی تب (زبانه) view کلیک نمایید. در قسمت ....currency option for عبارت مقابل currency را ...
  ادامه مطلب ...
 • حسابداری همیار پروژه

  نحوه بستن حسابهای موقت در حسابداری

  نحوه بستن حسابهای موقت در حسابداری در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش حسابداری ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما رشته حسابداری را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. نحوه بستن حسابهای موقت در حسابداری برای تهیه ترازنامه  ابتدا باید حساب های موقت بسته شوند. اما حسابهای موقت چه حسابهایی هستند؟ حساب ها را از نظر انتقال یا عدم انتقال مانده آنها به دوره مالی بعد به دو دسته تقسیم می کنند: ۱: حسابهای موقت ۲: حساب های دائمی حسابهای موقت حساب هایی هستند که ما مانده  آنها به دوره بعد منتقل نمی شود. حساب های موقت ...
  ادامه مطلب ...
حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی انجام پروژه های برنامه نویسی محفوظ است.