با ما تماس بگیرید
ساعت : 8 الی 23
09117983709 - 09330859275
(مشاوره و سفارش پروژه)
totop
 • انجام پروژه مهندسی صنایع- سفارش پروزه مهندسی صنایع - انجام پروژه MSP - سفارش پروژه MSP - آموزش گام به گام MSP - پروژه MSP

  ارتباط بین فعالیت ها- آموزش نرم افزار MSP ( مهندسی صنایع)-جلسه ۹

  فعالیت های ساختار شکست پروژه در MSP در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش نرم افزار MSP مناسب رشته مهندسی صنایع ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما نرم افزار های مناسب رشته صنایع را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. ارتباط بین فعالیت ها در MSP با توجه به اینکه در پروژه مورد نظر فعالیت ها با یکدیگر چه نوع رابطه ای دارند . باید این ارتباطات را بین آنها برقرار نمود, برای برقراری ارتباط مذکور 5 روش وجود دارد: اگر چند فعالیت با هم رابطه FS دارند آن فعالیت ها را انتخاب نمایید. ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه مهندسی صنایع- سفارش پروزه مهندسی صنایع - انجام پروژه MSP - سفارش پروژه MSP - آموزش گام به گام MSP - پروژه MSP

  تخمین زمان فعالیت ها- آموزش نرم افزار MSP ( مهندسی صنایع)-جلسه ۸

  فعالیت های ساختار شکست پروژه در MSP در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش نرم افزار MSP مناسب رشته مهندسی صنایع ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما نرم افزار های مناسب رشته صنایع را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. ادامه تخمین زمان فعالیت ها روشهای دیگری, نظیر حدس و گمان , تخمین بر اساس تجارب گذشته, روش داده های استاندارد, مدت زمان های مبتنی بر کمیت و یا سایر روشهای مشابه جهت تخمین زمان فعالیت های پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. پس از اینکه مدت زمان هر یک از فعالیت ها را ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه مهندسی صنایع- سفارش پروزه مهندسی صنایع - انجام پروژه MSP - سفارش پروژه MSP - آموزش گام به گام MSP - پروژه MSP

  فعالیت های ساختار شکست پروژه- آموزش نرم افزار MSP ( مهندسی صنایع)-جلسه ۷

  فعالیت های ساختار شکست پروژه در MSP در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش نرم افزار MSP مناسب رشته مهندسی صنایع ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما نرم افزار های مناسب رشته صنایع را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. ادامه فعالیت های ساختار شکست پروژه تنظیمات مربوط به این پنجره به شرح زیر می باشد: Project Code Prefix که برای اضافه کردن یک پیشوند به کدهای WBS استفاده می شود, به تعداد سطوح شکست ساختار شکست که از پیش برای پروژه تعیین نموده اید در بخش Level سطوح ساختار شکست را زیر هم ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه مهندسی صنایع- سفارش پروزه مهندسی صنایع - انجام پروژه MSP - سفارش پروژه MSP - آموزش گام به گام MSP - پروژه MSP

  ادامه تقویم کاری پروژه -آموزش نرم افزار MSP ( مهندسی صنایع)-جلسه ۶

  تقویم کاری پروژه در MSP در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش نرم افزار MSP مناسب رشته مهندسی صنایع ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما نرم افزار های مناسب رشته صنایع را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. ادامه آموزش تقویم کاری پروژه زبانه Exception  فقط مربوط به روزهای تعطیل خاص نیست. نرم افزارMSP  به صورت پیش فرض روز انتخابی را روز تعطیل فرض می کند. اگر شما بخواهید در روزهای خاصی از یک یا چند هفته , ساعات کاری را افزایش و یا کاهش دهید, می توانید در این قسمت این تغییرات ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه مهندسی صنایع- سفارش پروزه مهندسی صنایع - انجام پروژه MSP - سفارش پروژه MSP - آموزش گام به گام MSP - پروژه MSP

  تقویم کاری پروژه -آموزش نرم افزار MSP ( مهندسی صنایع)-جلسه۵

  تقویم کاری پروژه در MSP در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش نرم افزار MSP مناسب رشته مهندسی صنایع ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما نرم افزار های مناسب رشته صنایع را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. تعریف تقویم کاری پروژه: تقویم کاری پروژه را می توان با استفاده از ابزار Project Guide در بخش Define General Working Time تعریف نمود, در بخش سه نقویم به صورت پیش فرض در نرم افزار MSProject تعریف شده که تقویم استاندارد برای برنامه ریزی پروژه در نظر گرفته شده است. به منظور ویرایش زمانهای کاری ...
  ادامه مطلب ...
 • انجام پروژه مهندسی صنایع- سفارش پروزه مهندسی صنایع - انجام پروژه MSP - سفارش پروژه MSP - آموزش گام به گام MSP - پروژه MSP

  آموزش نرم افزار MSP ( مهندسی صنایع)-روش تهیه ساختار تقسیم کار-جلسه۴

  آشنایی با نرم افزار MSP در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش نرم افزار MSP مناسب رشته مهندسی صنایع ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما نرم افزار های مناسب رشته صنایع را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   ساختار تقسیم کار باید حتما شامل موارد زیر باشد: درخت سلسله مراتبی( سه سطح اول) موارد درخواستی قرار داد اقلام پایانی قرار داد( مواردی که در پایان قرار داد می بایست تحویل مشتری گردد) اطلاعات مورد نیاز وظایف دستور کار الزامات مدیریت به خصوص الزامات مربوط به پیکربندی یک( فرهنگ لغت و اصطلاحات) برای ...
  ادامه مطلب ...
 • مهندسی صنایع همیار پروژه

  آموزش نرم افزار MSP ( مهندسی صنایع)-روش تهیه ساختار تقسیم کار-جلسه۳

  آشنایی با نرم افزار MSP در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش نرم افزار MSP مناسب رشته مهندسی صنایع ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما نرم افزار های مناسب رشته صنایع را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   روش تهیه ساختار تقسیم کار ممکن است طولانی بودن زمان برخی فعالیت ها موجب عدم کنترل دقیق آنها شود, جهت رفع این مشکل بهتر است فعالیت به چند فعالیت کوچکتر تقسیم شودمعمولا تقسیم فعالیت ها تا آنجا ادامه می یابد که زمان اجرای هر فعالیت به حدود دو هفته برسد . البته در برخی ...
  ادامه مطلب ...
 • مهندسی صنایع همیار پروژه

  آموزش نرم افزار MSP ( مهندسی صنایع)-روش تهیه ساختار تقسیم کار-جلسه۲

  آشنایی با نرم افزار MSP در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش نرم افزار MSP مناسب رشته مهندسی صنایع ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما نرم افزار های مناسب رشته صنایع را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   روش تهیه ساختار تقسیم کار ساختار تقسیم کار باید یک ترتیب منطقی و روال منظم و سیستماتیک را طی کند. ساختار تقسیم کار دارای انواع گوناگون و متنوعی است اما عموما ساختار تقسیم کار دارای 6 سطح می باشند. سطح یک(برنامه جامع) است یک برنامه ممکن است خود شامل چندین ( پروژه) باشد که زمان ...
  ادامه مطلب ...
 • مهندسی صنایع همیار پروژه

  آموزش نرم افزار MSP ( مهندسی صنایع)

  آشنایی با نرم افزار MSP در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه آموزش نرم افزار MSP مناسب رشته مهندسی صنایع ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما نرم افزار های مناسب رشته صنایع را یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. مدیریت پروژه مدیریت پروژه در سالهای اخیر یکی از بیشترین رشد ها را در حوزه های کاری خود داشته است به صورتی که میزان رشد آن در پنج سال اخیر حدود 30% بوده است . مدیریت پروژه را می توان در مباحثی مانند وظایف و مسئولیت ها , ساختار سازمانی, میزان اختیارات, تصمیم گیری و ...
  ادامه مطلب ...
حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی انجام پروژه های برنامه نویسی محفوظ است.