totop
 • متلب همیارپروژه

  قطعه بندی تصویر  (  Image segmentation )

  قطعه بندی تصویر  (  Image segmentation ) در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما قطعه بندی تصویر  (  Image segmentation ) را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. قطعه بندی تصویر  (  Image segmentation ) : قطعه بندی تصویر مهمترین مرحله برای آنالیز تصویر می باشد. هدف این است که مجموعه ای از پیکسل ها که همبستگی شدیدی بین آن هاست به عنوان یک قطعه بگیریم. پس از این مرحله با تحلیل و آنالیز قطعات مختلف می توان اجزا و object ها را شناسایی کرد ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  معادلات فیلتر گوسی پردازش تصویر

  معادلات فیلتر گوسی پردازش تصویر در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما معادلات فیلتر گوسی پردازش تصویر را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. معادلات فیلتر گوسی پردازش تصویر بر خلاف ILPF ، تابع انتقال BLPF ناپیوستگی تیز که باعث تعیین فرکانس قطع مشخصی بین فرکانس های عبور داده شده و فیلتر شده گردد، ندارد. برای فیلتر هایی که توابع انتقال با تغییرات آرام دارند، معمولا منحنی فرکانس قطع در نقاطی که H(u,v) برابر کسر معینی از مقدار بیشینه اش باشد تعریف می شود. در معادله ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  بهبود کیفیت تصویر در حوزه فرکانس

  بهبود کیفیت تصویر در حوزه فرکانس در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما بهبود کیفیت تصویر در حوزه مکان را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   بهبود کیفیت تصویر در حوزه فرکانس پردازش درحوزه فرکانس از جمله روش هایی می باشد که مقدار هر پیکسل در تصویر پردازش شده را به تمام    پیکسل های موجود در تصویر اصلی مرتبط می سازد. در این مورد، مشخصه ی مطلوبی در حوزه فرکانس به صورتH(u,v)  در نظر گرفته می شود. F (u, v) = F {f(x, y)} G (u, v) =F ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  بهبود کیفیت تصویر در حوزه مکان در متلب

  بهبود کیفیت تصویر در حوزه مکان در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما بهبود کیفیت تصویر در حوزه مکان  را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   بهبود کیفیت تصویر در حوزه مکان اصطلاح حوزه مكان به كل پيكسل هاي تشكيل دهنده ی تصوير اشاره دارد و روش هاي حوزه مكان روش هايي هستند كه به طور مستقيم بر روي پيكسل ها كار مي كنند. توابع پردازش تصوير در حوزه مكان را مي توان به صورت:           g(x,y)=T[f(x,y)] بيان كرد كه f(x,y) مربوط به تصوير ورودي و g(x,y) ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  فضای رنگ RGB و پردازش تصویر

  فضای رنگ RGB و پردازش تصویر در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما فضای رنگ RGB و پردازش تصویر را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. فضای رنگ RGB در اين سيستم فرض مي شود كه هررنگ در يك فضاي سه بعدي از سه مولفه رنگي مستقل قرمز ، سبز و آبي تشكيل شده است فضاي رنگ  RGB متداول ترين فضاي رنگ به كار گرفته شده در پردازش تصوير مي باشد. دوربين هاي رنگي ، پويشگرها و صفحه هاي نمايشي در اغلب موارد داراي سيگنال هاي ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  روش های پردازش تصویر

  روش های پردازش تصویر در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما روش های پردازش تصویر را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   روش های پردازش تصویر توجه و روی آوردن به روش های پردازش تصاویر به اوایل سال 1920 باز می گردد، زمانی که عکس های دیجیتال برای اولین بار توسط کابل های زیردریایی از نیویورک به لندن فرستاده شد.با این حال، کاربرد مفهوم پردازش تصویر تا اواسط 1960 گسترش وپیشرفت چندانی نیافت. در  1960 بود که کامپیوتر های نسل سوم دیجیتال به بازار آمد ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  آموزش فيلتر IIR ،باتروث تعيميم يافته در Matlab

  آموزش فيلتر IIR ،باتروث تعيميم يافته در Matlab در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   طراحي مستقيم فيلتر IIR در بخش قبل به  آموزش فيلترهاي IIR كلاسيك در متلب پرداختیم در این قسمت به آموزش طراحی مستقیم فیلتر IIR خواهیم پرداخت. بر خلاف حالت آنالوگ ، فيلترهاي مستقيماً طراحي شده ، به شكل هاي استاندارد پايين گذر، بالاگذر ، ميان گذر و ميان نگذر محدود نيستند . اين توابع قادر به طراحي فيلترهاي ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  آموزش نوار ابزار متلب MATLAB

  آموزش نوار ابزار متلب MATLAB سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر به بررسی نوار ابزار متلب می پردازیم و مزایای استفاده از نرم افزار متلب تشریح گردیده است. لطفا ما را تا پایان آموزش های متلب در سایت همیار پروژه همراهی نمایید.   آموزش نوار ابزار متلب با كمك MATLAB مي‌توانيد محاسبات رياضي پيچيده را به سادگي انجام دهيد. اين نرم‌افزار داراي محيط قابل انعطاف و يك زبان قدرتمند براي محاسبات تكنيكي است. در اين آموزش مي‌خواهيم نوار ابزار MATLAB را توضیح دهیم. نوار ابزار وقتی نرم افزار متلب را باز می کنیم، چند پنجره ی خالی را مشاهده می کنیم، که هر کدام ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  طراحي فيلتر  IIR در نرم افزار متلب

  طراحي فيلتر  IIR در نرم افزار متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. طراحي فيلتر  IIR در نرم افزار متلب فيلترهاي IIR كلاسيك فيلترهاي IIR كلاسيك كه شامل باتروث (Butterwroth) ، چبيچف (Chebyshev) نوع Iو II ، اليپتيك(elliptic) و بسل (Bessel) مي شود ، همگي تقريب هايي از فيلتر  ايده آل با روش هاي مختلف هستند . در اين جعبه ابزار  براي همه اين حالات توابعي در شرايط آنالوگ و ديجيتال (به ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  مدل هاي سيستم پيوسته در زمان در متلب

  مدل هاي سيستم پيوسته در زمان در متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. مدل هاي سيستم پيوسته در زمان در متلب مدل سيستم هاي پيوسته در زمان: اين مدل ها نشان دهنده سيستم ها فيلترهاي آنالوگ هستند. بسياري از مدل هاي گفته شده در بالا براي سيستم هاي گسسته مانند مدل صفر و قطب ، تابع تبديل و بسط به توابع جزيي براي نمايش سيستم هاي پيوسته نيز به كار ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  آموزش نرم افزار متلب MATLAB

  آموزش نرم افزار متلب MATLAB سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر به بررسی نرم افزار متلب می پردازیم و مزایای استفاده از نرم افزار متلب تشریح گردیده است. لطفا ما را تا پایان آموزش های متلب در سایت همیار پروژه همراهی نمایید.   آموزش متلب آموزش شبیه سازی با نرم افزار متلب نرم افزار متلب یک زبان تخصصی محاسبه ریاضی و یکی از محیط های محاسبه راحت و دقیق برای مهندسین و صاحبین صنایع می باشد.یکی از علل استفاده از نرم افزار متلب قابلیت شبیه سازی کلاسیک و هوشمند با این نرم افزار می باشد. خروجی های نرم افزار matlab می تواند به ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  تحليل صفرو قطب در متلب

  تحليل صفرو قطب در متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.   تحليل صفرو قطب در متلب تابع zplane ، صفر ، قطب هاي يك سيستم خطي را رسم مي كند . براي مثال براي مشاهده صفحه صفر / قطب يك فيلتر ساده با يك جفت قطب مختلط در فركانس هاي 0.9exp(j*0.3*2pi) و  0.9exp(-j*0.3*2pi) و يك صفر در-1/2 از دستورات زير استفاده مي شود : و يا مي توان از fvtool به اين شكل ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

   فیلتر در حوزه فرکانس در نرم افزار matlab

   فیلتر در حوزه فرکانس در نرم افزار matlab در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.  فیلتر در حوزه فرکانس در نرم افزار matlab به علت دوگان بودن حوزه زمان و فرکانس قادر به انجام اعمال مربوط به فیلتر در هر دو حوزه هستید . برای پیاده سازی فیلترهای IIR در حوزه فرکانس ، از حاصل ضرب DFT دنباله ورودی در خارج قسمت تبدیل DFT فیلتر به شکل زیر می شود نتیجه حاصل ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  فیلترها در متلب

  فیلترها در متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. طراحی و پیاده سازی فیلترها در متلب در این بخش به نحوه فیلتر کردن سیگنال های گسسته با استفاده از تابع filter و سایر توابع مربوطه در جعبه ابزار پردازش سیگنال پرداخته می شود . همچنین به نحوه استفاده از این جعبه ابزار در طراحی و تحلیل ویژگی های فیلترها که شامل پاسخ ضربه ، پاسخ دامنه و فاز ، تأخیر جمعی و ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  آموزش شبکه عصبی MATLAB

  آموزش شبکه عصبی MATLAB در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. آموزش شبکه عصبی  matlab شبكه هاي عصبي نياز به آموزش دارند و بيشتر براي كاربردهايي مفيد هستند كه رابطه دقيقي بين ورودي ها و خروجي ها تعريف نشده باشد. براي آموزش اين شبكه ها، داده هاي آموزشي و خروجي مطلوب براي آنها، به كمك  يكي از چند طريق زير قابل دستيابي هستند : 1 – ثبت دقيق پارامترهاي واقعي سيستم 2 – انجام تست ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

   روش بازدارنده شاري در متلب

   روش بازدارنده شاري در متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید.  روش بازدارنده شاري در متلب واضح است كه اگر بتوان شار داخل ترانسفورماتور را بدرستي تخمين زد، قادر خواهيم بود از اندازه شار داخل ترانسفورماتور براي تشخيص حالات كاري متفاوت ترانسفورماتور مانند وقوع جريان هجومي، اشباع ترانسفورماتور و بروز خطاهاي داخلي و خارجي استفاده نمود. چنانچه ولتاژ ترمينال يك سيم پيچي ترانسفورماتور v(t) وi(t) جريان ورودي به سيم پيچ و Λ(t) ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  بهبود حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور مبتني به كمك شبكه هاي عصبي MATLAB

  بهبود حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور مبتني بر تكنيك بازدارنده شاري به كمك شبكه هاي عصبي MATLAB در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. بهبود حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور مبتني بر تكنيك بازدارنده شاري به كمك شبكه هاي عصبي حفاظت ديفرانسيل ، يكي از مهمترين روشهاي ترانسفورماتورهاي قدرت مي باشد. اساس حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور بر مقايسه  جريان هاي اوليه و ثانويه بر حسب پريونيت است و در صورتي كه تفاضل اين دو جريان از مقدار ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  پیش‌بینی آلودگی ذرات معلق هوا با استفاده از شبکه عصبی تاخیردار MATLAB

  پیش‌بینی آلودگی ذرات معلق هوا با استفاده از شبکه عصبی تاخیردار MATLAB در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. پیش‌بینی آلودگی ذرات معلق هوا با استفاده از شبکه عصبی تاخیردار MATLAB در این مطالعه، به منظور پیش‌بینی آلودگی ذرات معلق در هوا، یک شبکه عصبی تاخیردار (TDL) با 3 لایه که دارای یک لایه پنهان و یک لایه خروجی است در نظر گرفته شده است و عنصر تاخیر در لایه خروجی ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  شبکه های عصبی matlab مورد استفاده بررسی آلودگی هوا

  شبکه های عصبی matlab مورد استفاده بررسی آلودگی هوا در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. شبکه های عصبی matlab مورد استفاده بررسی آلودگی هوا محیط‌زیست یکی از ارکان بسیار مهم حیات و توسعه محسوب می‌شود. زیرا، نقش‌های متعددی را برای ایجاد تعادل در مولفه‌های مختلف بازی می‌کند. اما، هم اکنون این مولفه به دلیل فقدان قوانین و مقررات ویژه و عدم تعریف مالکیت خاص برای آن، به طور آزاد و نامحدود مورد ...
  ادامه مطلب ...
 • متلب همیارپروژه

  بررسی و طراحی شبكه‌هاي MLP و RBF در متلب

  بررسی و طراحی شبكه‌هاي MLP و RBF در متلب در ادامه آموزش های سایت همیارپروژه برنامه نویسی متلب ارائه خواهد شد .آموزشها از مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد و ما به شما کدنویسی در نرم افزار متلب را رایگان یاد خواهیم داد. با ما همراه باشید. بررسی و طراحی شبكه‌هاي MLP و RBF در متلب داده های مربوط به مقادیر زیر به عنوان دیتای خام ورودی به شبکه اعمال شد دبی و دمای فاضلاب ورودی (FLOW,T) TSS ورودی و خروجی BOD5 ورودی و خروجی COD ورودی و خروجی غلظت لجن برگشتی (XR) غلظت مواد معلق مایع مخلوط (MLSS) در حوض هوادهی و داده ...
  ادامه مطلب ...
حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی انجام پروژه های برنامه نویسی محفوظ است.