totop
 • آموزش سیلواکو

  آموزش نرم افزار سیلواکو Silvaco – قسمت چهاردهم

  آموزش نرم افزار سیلواکو Silvaco - قسمت چهاردهم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر فرآیند نفوذ در نرم افزاز سیلواکو توضیح داده شده و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های سیلواکو در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. سیلواکو (Silvaco): فرآیند نفوذ: در این قسمت به بررسی انواع روشهای نفوذ شامل گوسین و ... می پردازیم. آموزش سیلواکو بصورت فیلم قسمت هفتم: [aparat id="RPSYJ" width="full"] امیدوارم که این ویدئو برای شما عزیزان مفید بوده باشه.بسیار خرسندیم که بهتون بگیم آموزش ها ادامه داره و ما با قدرت کار رو ادامه میدیم.خیلی خوشحال میشیم اگه نظراتتون رو در پایین صفحه برای ما ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش سیلواکو

  آموزش نرم افزار سیلواکو (Silvaco) – قسمت سیزدهم( نمودار جریان ولتاژ)

  آموزش نرم افزار سیلواکو Silvaco - قسمت سیزدهم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر بررسی نمودار جریان - ولتاژ در نرم افزاز سیلواکو توضیح داده شده و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های سیلواکو در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. سیلواکو (Silvaco): نمودار جریان - ولتاژ: در این قسمت شروع به  محاسبه و به دست آوردن نمودار جریان- ولتاژ در محیط آتلس می کنیم. آموزش سیلواکو بصورت فیلم قسمت سیزدهم: [video width="854" height="480" mp4="https://hamyarprozhe.ir/wp-content/uploads/2020/05/jalase13.mp4"][/video] امیدوارم که این ویدئو برای شما عزیزان مفید بوده باشه.بسیار خرسندیم که بهتون بگیم آموزش ها ادامه داره و ما با قدرت کار رو ادامه میدیم.خیلی ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش سیلواکو

  آموزش نرم افزار سیلواکو (Silvaco) – قسمت دوازدهم طراحی ترانزیستور

  آموزش نرم افزار سیلواکو Silvaco - قسمت دوازدهم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر طراحی یک ترانزیستور در نرم افزاز سیلواکو توضیح داده شده و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های سیلواکو در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. سیلواکو (Silvaco): طراحی ترانزیستور: در این قسمت شروع به طراحی یک ترانزیستور در محیط آتنا می کنیم. آموزش سیلواکو بصورت فیلم قسمت دوازدهم: [aparat id="FCQxs" width="full"]   امیدوارم که این ویدئو برای شما عزیزان مفید بوده باشه.بسیار خرسندیم که بهتون بگیم آموزش ها ادامه داره و ما با قدرت کار رو ادامه میدیم.خیلی خوشحال میشیم اگه نظراتتون رو در پایین صفحه برای ما ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش سیلواکو

  آموزش نرم افزار سیلواکو (Silvaco) – قسمت یازدهم پدیده LOCOS

  آموزش نرم افزار سیلواکو Silvaco - قسمت یازدهم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر فرآیند LOCOS در نرم افزاز سیلواکو توضیح داده شده و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های سیلواکو در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. سیلواکو (Silvaco): فرآیند LOCOS: در این قسمت به بررسی فرآیند نوک پرنده می پردازیم. آموزش سیلواکو بصورت فیلم قسمت یازدهم: [aparat id="mTqdN" width="full"] امیدوارم که این ویدئو برای شما عزیزان مفید بوده باشه.بسیار خرسندیم که بهتون بگیم آموزش ها ادامه داره و ما با قدرت کار رو ادامه میدیم.خیلی خوشحال میشیم اگه نظراتتون رو در پایین صفحه برای ما بنویسید تا در بهتر ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش سیلواکو

  آموزش نرم افزار سیلواکو (Silvaco) – قسمت نهم ادامه فرآیند زدایش یا etching

  آموزش نرم افزار سیلواکو Silvaco - قسمت نهم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر فرآیند زدایش در نرم افزاز سیلواکو توضیح داده شده و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های سیلواکو در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. سیلواکو (Silvaco): فرآیند زدایش: در این قسمت به ادامه بررسی انواع حالتهای زدایش ... می پردازیم. آموزش سیلواکو بصورت فیلم قسمت نهم: [aparat id="iPHOG" width="full"] امیدوارم که این ویدئو برای شما عزیزان مفید بوده باشه.بسیار خرسندیم که بهتون بگیم آموزش ها ادامه داره و ما با قدرت کار رو ادامه میدیم.خیلی خوشحال میشیم اگه نظراتتون رو در پایین صفحه برای ما بنویسید تا ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش سیلواکو

  آموزش نرم افزار سیلواکو (Silvaco) – قسمت هشتم فرآیند زدایش یا etching

  آموزش نرم افزار سیلواکو Silvaco - قسمت هشتم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر فرآیند زدایش در نرم افزاز سیلواکو توضیح داده شده و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های سیلواکو در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. سیلواکو (Silvaco): فرآیند زدایش: در این قسمت به بررسی انواع حالتهای زدایش ... می پردازیم. آموزش سیلواکو بصورت فیلم قسمت هشتم: [aparat id="KMIEp" width="full"] امیدوارم که این ویدئو برای شما عزیزان مفید بوده باشه.بسیار خرسندیم که بهتون بگیم آموزش ها ادامه داره و ما با قدرت کار رو ادامه میدیم.خیلی خوشحال میشیم اگه نظراتتون رو در پایین صفحه برای ما بنویسید تا در ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش سیلواکو

  آموزش نرم افزار سیلواکو (Silvaco) – قسمت هفتم (ایمپلنت)

  آموزش نرم افزار سیلواکو Silvaco - قسمت هفتم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر فرآیند نفوذ در نرم افزاز سیلواکو توضیح داده شده و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های سیلواکو در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. سیلواکو (Silvaco): فرآیند نفوذ: در این قسمت به بررسی انواع روشهای نفوذ شامل گوسین و ... می پردازیم. آموزش سیلواکو بصورت فیلم قسمت هفتم: [aparat id="kLqc1" width="full"]   امیدوارم که این ویدئو برای شما عزیزان مفید بوده باشه.بسیار خرسندیم که بهتون بگیم آموزش ها ادامه داره و ما با قدرت کار رو ادامه میدیم.خیلی خوشحال میشیم اگه نظراتتون رو در پایین صفحه برای ما ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش سیلواکو

  آموزش نرم افزار سیلواکو (Silvaco) – قسمت ششم (لایه نشانی)

  آموزش نرم افزار سیلواکو Silvaco - قسمت ششم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر فرآیند نفوذ در نرم افزاز سیلواکو توضیح داده شده و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های سیلواکو در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. سیلواکو (Silvaco): فرآیند لایه نشانی: در این قسمت لایه نشانی را در سیلواکو شبیه سازی می کنیم.لایه نشانی پلی سیلیسیم و لایه نشانی اکسید سیلیسیوم را  انجام میدهیم آموزش سیلواکو بصورت فیلم قسمت ششم: [aparat id="0rtLn" width="full"]   امیدوارم که این ویدئو برای شما عزیزان مفید بوده باشه.بسیار خرسندیم که بهتون بگیم آموزش ها ادامه داره و ما با قدرت کار رو ادامه میدیم.خیلی ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش سیلواکو

  آموزش نرم افزار سیلواکو (Silvaco) – قسمت پنجم (نفوذ)

  آموزش نرم افزار سیلواکو Silvaco - قسمت پنجم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر فرآیند نفوذ در نرم افزاز سیلواکو توضیح داده شده و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های سیلواکو در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. سیلواکو (Silvaco): فرآیند نفوذ: در یک لایه ی می توان ناخالصی را نفوذ داد.در این قسمت به بررسی نفوذ ناخالصی های مختلف در یک لایه سیلیکون می پردازیم آموزش سیلواکو بصورت فیلم قسمت پنجم:   LN0V6   امیدوارم که این ویدئو برای شما عزیزان مفید بوده باشه.بسیار خرسندیم که بهتون بگیم آموزش ها ادامه داره و ما با قدرت کار رو ادامه میدیم.خیلی خوشحال میشیم ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش سیلواکو

  آموزش نرم افزار سیلواکو (Silvaco) – قسمت چهارم (نفوذ)

  آموزش نرم افزار سیلواکو Silvaco - قسمت چهارم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر فرآیند نفوذ در نرم افزاز سیلواکو توضیح داده شده و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های سیلواکو در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. سیلواکو (Silvaco): فرآیند نفوذ: در یک لایه ی می توان ناخالصی را نفوذ داد.در این قسمت به بررسی کدهای فرآیند نفوذ  می پردازیم آموزش سیلواکو بصورت فیلم قسمت چهارم: [aparat id="oQFkN" width="full"]   امیدوارم که این ویدئو برای شما عزیزان مفید بوده باشه.بسیار خرسندیم که بهتون بگیم آموزش ها ادامه داره و ما با قدرت کار رو ادامه میدیم.خیلی خوشحال میشیم اگه نظراتتون رو ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش سیلواکو

  آموزش نرم افزار سیلواکو (Silvaco) – قسمت سوم (مش بندی)

  آموزش نرم افزار سیلواکو Silvaco - قسمت سوم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر مش بندی در نرم افزاز سیلواکو توضیح داده شده و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های سیلواکو در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. سیلواکو (Silvaco): مش بندی: مش شامل يك سری خطهاي عمو دي و افقي با فواصل تعيين شده است. هر چه فواصل بيشتر باشـدشبيه سازي سريعتر و دقت كمتر است. در این قسمت مش بندی در محیط Atlas بررسی می شود آموزش سیلواکو بصورت فیلم قسمت سوم: [aparat id="ntDqB" width="full"]   امیدوارم که این ویدئو برای شما عزیزان مفید بوده باشه.بسیار خرسندیم که بهتون بگیم آموزش ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش سیلواکو

  آموزش نرم افزار سیلواکو (Silvaco) – قسمت دوم (مش بندی)

  آموزش نرم افزار سیلواکو Silvaco - قسمت دوم سلام و عرض ادب . در ویدئوی زیر مش بندی در نرم افزاز سیلواکو توضیح داده شده و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش های سیلواکو در سایت همیار پروژه همراهی نمایید. سیلواکو (Silvaco): مش بندی: مش شامل يك سری خطها ي عمو د ي و افقي با فواصل تعيين شده است. هر چه فواصل بيشتر باشـدشبيه سازي سريعتر و دقت كمتر است. آموزش سیلواکو بصورت فیلم قسمت دوم: [aparat id="CfkzH" width="full"]   امیدوارم که این ویدئو برای شما عزیزان مفید بوده باشه.بسیار خرسندیم که بهتون بگیم آموزش ها ادامه داره و ما با قدرت کار ...
  ادامه مطلب ...
 • آموزش سیلواکو

  آموزش نرم افزار سیلواکو (Silvaco) – قسمت اول (آشنایی با محیط نرم افزار سیلواکو)

  آموزش نرم افزار سیلواکو Silvaco - قسمت اول سلام و عرض ادب در پی درخواست های مخاطبین عزیز سایت همیارپروژه و دانشجویان محترم در پی آن شدیم تا نرم افزار سیلواکو (Silvaco) را برای شما عزیزان در قالب فیلمهایی آموزش داده و نحوه انجام پروژه های شبیه سازی را در آن طی چند فیلم آموزشی ارائه دهیم.در ویدئوی زیر محیط نرم افزاز سیلواکو توضیح داده شده و ابزارها و بخشهای مختلف تشریح گردیده است.لطفا ما را تا پایان آموزش ها همراهی نمایید. معرفی سیلواکو (Silvaco): سیلواکو (Silvaco) متعلق به بخش خصوصی، ارائه دهنده نرم‌افزار اتوماسیون طراحی الکترونیکی (EDA) و نرم‌افزار شبیه‌سازی ادوات و فرایند ...
  ادامه مطلب ...
حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی انجام پروژه های برنامه نویسی محفوظ است.