با ما تماس بگیرید
ساعت : 8 الی 23
09117983709 - 09330859275
(مشاوره و سفارش پروژه)
totop

پیاده سازی پروژه متلب

  • خریدن 30000 تومان
    لاگرانژ

    حل و کد نویسی یک معادله درجه ۶ با استفاده از روش لاگرانژ-تفاضل تقسیمی-ضرایب نا معین

  • خریدن 30000 تومان
    بیزین

    میزان تاثیر چند پارامتر روی عملکرد ورزشکاران با استفاده از ماشین یادگیر بیزین

حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی پروژه های دانشجویی متلب و پایتون محفوظ است.