با ما تماس بگیرید
ساعت : 8 الی 23
09117983709 - 09330859275
(مشاوره و سفارش پروژه)
totop

حل چند تمرین کاربردی رشته صنایعیکشنبه ۱۵, مرداد ۱۳۹۶

تعدادی تمرین رشته صنایع در زیر قرار داده شده که برای دریافت جواب آنها باید هزینه ۳۰۰۰۰ تومان را پرداخت نمایید

،p4=(10,5) ،p3=(6,5) ، p2=(4,10) ، p1=( 1. در یک مساله مکانیابی تسهیلات موجود در مکانهاي ( ۴,۴
مستقر شدهاند. میخواهیم یک تسهیل جدید را با توجه به تسهیلات موجود مکانیابی p6=( و ( ۱۲,۳ p5=(10,9)
و w5=5 ،w4=3 ،w3=2 ،w2=4 ،w1= کنیم. میزان رفت و آمد بین تسهیل جدید و تسهیلات موجود به صورت ۴
میباشد. به سوالات زیر پاسخ دهید: w6=6
الف) اگر فاصله متعامد در نظر گرفته شود، مکان بهینه وسیله جدید و تابع هزینه بهینه کل چقدر است؟
ب) اگر مجذور فاصله اقلیدسی در نظر گرفته شود، مکان بهینه وسیله جدید و تابع هزینه بهینه کل چقدر است؟
ج) یک کران بالا و پایین را براي تابع هزینه بهینه کل با فاصله اقلیدسی پیدا کنید.
را در حالت مجذور فاصله اقلیدسی پیدا کنید. k= د) معادله کانتور متناسب با هزینه ۱۰۴۷
هزینه کانتوري که از نقطه ( ۰٫۵,۱ ) میگذرد، چند درصد بیشتر از f(x,y)= 3|x-1|+ 2|y-1|+ |y- 2. در مساله | ۴
هزینه بهینه میباشد؟
باشد و مساله را با فواصل w2= و ۴ w1=2 ،p2=(4,5) ،p1=(2,3) ،m= 3. اگر در یک مساله مکانیابی تک تسهیلی ۲
متعامد و مجذور اقلیدسی حل نماییم، اختلاف مقدار تابع هدف بهینه دو مساله چقدر است؟
p4=( و ( ۴,۵ p3=(5,4) ،p2=(2,1) ،p1=( 4. در یک کارگاه (با فرض سطح نامحدود) چهار ماشین در مکانهاي ( ۱,۲
قرار دارند. قرار است سه ماشین جدید خریداري شده و در این کارگاه نصب شوند که میزان ارتباط آنها با یکدیگر
W میباشد. همچنین میزان ارتباط ماشینهاي جدید با ماشینهاي موجود به صورت ماتریس V مطابق ماتریس
میباشد. با توجه به این اطلاعات به سوالات زیر پاسخ دهید:
=
۱ ۱ ۰
۰ ۱ ۱
۱ ۰ ۱
۱۰۲
, =
۰ ۲ ۰
۲ ۰ ۱
۰ ۱ ۰
الف) با در نظر گیري مجذور فاصله اقلیدسی مکان بهینه سه ماشین جدید کدام است؟
ب) مقدار تابع هدف بهینه با در نظر گیري مجذور فاصله اقلیدسی چقدر است؟
و p3=(6,8) ،p2=(4,0) ،p1=(0,2) ،v12=6 ،m=4 ،n= با فاصله متعامد، ۲ MFLP 5. اگر در یک مساله مکانیابی
باشند، مکان بهینه دو تسهیل جدید کدام است؟ p4=(10,4)
= ۵ ۳ ۰
۰ ۱ ۸
۰۴

فایل سوالات : دانلود فایل سوالات بصورت پی دی اف

جهت خرید حل تمرینات برروی دکمه زیر کلیک نمایید:

۴۰۰۰۰ تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی پروژه های دانشجویی متلب و پایتون محفوظ است.